Subsidie kadervorming bestuursleden erkende cultuurverenigingen

Het gemeentebestuur erkent het belang van het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. Het voorziet daarom een tussenkomst in de deelnameprijs van een bestuurslid van een erkende Kortenbergse cultuurvereniging aan een vorming. 

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een bestuurstechnische vorming. Dit is vorming gevolgd door bestuursleden van een vereniging met als doel het bestuur en/of werking van de vereniging te versterken. (vb. cursussen rond wetgeving, administratie en financieel beheer, organisatie van evenementen, communicatie en promotie, …)
  • De vormingscursus moet georganiseerd worden door een provinciale of landelijke organisatie of vormingsinstituut.

  • Men kan slechts 2 maal per jaar per persoon aanspraak maken op een tussenkomst voor een vormingscursus.

 

Procedure

Het aanvraagformulier voorleggen aan de cultuurdienst ten laatste 14 dagen na het eindigen van de cursus en de deelnameprijs bevestigen.

 

Meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 2/3 van de deelnemingsprijs tot een maximum van 100 euro per persoon. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de vereniging.

Online aanvragen

Contactinformatie