Subsidie kadervorming bestuursleden erkende Kortenbergse cultuurverenigingen - aanvraagformulier

IN TE VULLEN DOOR DE CURSIST

Adresgegevens 1
Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring