Subsidie Oudervereniging - Aanvraagformulier

Subsidie Oudervereniging - Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur voorziet verscheidende subsidies voor erkende Kortenbergse ouderverenigingen die hun werking kwalitatief willen verbeteren. 

Enkel de oudervereniging die erkend zijn door het gemeentebestuur, komen in aanmerking voor subsidies opgenomen in dit reglement. 

De ouderverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

Ouderverenigingen kunnen de subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

  • Elke subsidieaanvraag wordt ingediend bij de dienst Onderwijs via fysieke overhandiging, via mail naar onderwijs@kortenberg.be of via het invullen van het daartoe bestemde online aanvraagformulier.
  • Elke aanvraag wordt gestaafd met betaalbewijzen, facturen, kastickets…. Bij de aanvraag wordt ook het rekeningnummer vermeld waarop de subsidies gestort mogen worden.
  • Alle subsidieaanvragen met bijhorende begrotingen en/of betaalbewijzen worden ten laatste 1 november ingediend bij de dienst Onderwijs.
  • Na de activiteit bezorgt de oudervereniging een financieel verslag met bewijsstukken aan de dienst Onderwijs. Elke uitgave moet gestaafd worden met een rekening, een kasticket of een factuur. 

De dienst Onderwijs kijkt de ingediende stukken na en legt een uitbetalingsverzoek voor desbetreffende subsidie ter goedkeuring voor aan het College van burgemeester en schepenen.

De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de oudervereniging dat werd opgegeven bij de subsidieaanvraag. De oudervereniging verbindt zich ertoe elke wijziging van zijn rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk mee te delen aan de dienst Onderwijs.

Info over de oudervereniging

Adres
Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie