Subsidie sociale correcties Diftar - Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur wil een sociale correctie van Diftar toekennen aan inwoners van de gemeente, die een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit ontvangen of voor hun welzijn gebruik maak van incontinentiemateriaal.

Het bedrag wordt op de factuur van Diftar gezet op het einde van het jaar.

 

U heeft een attest van de mutualiteit of een medisch attest nodig, afhankelijk tot welke categorie u behoort.

U kan deze onderaan het formulier opladen.

Gegevens van de aanvrager

Adresgegevens 1
Vraagt hierbij de toepassing van de sociale correcties Diftar. *

Gelieve volgende bijlagen toe te voegen:

  • een attest van de mutualiteit als u tot categorie 1 behoort.

  • een medisch attest als u tot categorie 2 behoort (indien er permanent op het attest vermeld staat, moet u volgend jaar geen nieuw attest voorleggen).

Ik heb het reglement gelezen *
Ik verklaar naar eer en geweten *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie