Subsidie voor stimulering en ondersteuning van de lokale economie – Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur Kortenberg kent een subsidie toe aan projecten ter stimulering en ondersteuning van de lokale economie in Kortenberg. Deze subsidie is bedoeld voor handelaars en/of ondernemers die gevestigd of actief zijn op het grondgebied van Kortenberg. Het project bedient een doelgroep in de breedte en is derhalve van toepassing op een sector en/of alle (type) ondernemers, met een minimum van drie ondernemers.

Gegevens van de aanvrager(s)

Adresgegevens 1

Klik op het plusteken (+) om nog een aanvrager toe te voegen.

Terugstorten van de subsidie

Aanvraag subsidie en bewijsstukken

Opladen documenten

De volgende documenten zijn toegevoegd: *
Ik heb het ‘Subsidiereglement voor stimulering en ondersteuning van de lokale economie‘ van het gemeentebestuur Kortenberg gelezen en aanvaard de voorwaarden die werden opgenomen in het reglement. *
Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

Verantwoording na betaling

Voor de definitieve toekenning van de subsidie moet binnen drie maanden na afloop van uw project/evenement het volgende worden ingediend:

Een werkingsverslag van het project of evenement met daarin opgenomen:

  • de resultaten van uw project/evenement
  • een financieel overzicht: afrekening van ontvangsten en uitgaven van het project/evenement
  • het betalingsbewijs (overschrijving, ontvangstbewijs van contant geld) van het gesubsidieerde bedrag op naam van de aanvrager
  • een kopij van alle communicatie met minstens drie voorbeelden waarbij de gemeente Kortenberg wordt vermeldt als subsidieverstrekker
  • overige bewijsmiddelen zoals onder andere foto’s, verslagen, en ander materiaal dat de besteding van de subsidie staaft.

 

De gemeente Kortenberg verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kan je terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie