Subsidie voor bedrijven ter compensatie van indirecte emissiekosten

Ondernemingen in elektriciteitsintensieve sectoren kunnen door het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) als indirect gevolg een hogere elektriciteitsfactuur hebben. De Vlaamse overheid wil dat concurrentieel nadeel wegwerken door een beperkt aantal sectoren te compenseren voor die CO2-kosten.

Voorwaarden

In alle landen van de Europese Unie betalen bedrijven die veel energie verbruiken, via hun elektriciteitsrekening mee voor de zogeheten ‘emissierechten’ waarmee energieproducenten het recht kopen om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Doordat de energieproducenten de kosten voor de aankoop van emissierechten doorrekenen, betalen de afnemers meer voor hun elektriciteit en ondervinden zij een concurrentieel nadeel ten opzichte van bedrijven in regio’s met een minder ambitieus klimaatbeleid.

Zestien bedrijfstakken komen in aanmerking voor de maatregel. Dat zijn onder andere producenten uit de metaal-, de papier- en de chemische sector.

Concreet moet het bedrijf dat een aanvraag indient, een activiteit uitoefenen die behoort tot 1 van 16 specifieke NACE-codes die u op de website van VLAIO vindt. Daar leest u ook aan welke voorwaarden het bedrijf verder moet voldoen en welke uitgaven precies in aanmerking komen.

Procedure

De deadline voor emissiejaar 2021 is 17 maart 2023. Daarna zal de applicatie even onbeschikbaar zijn om de omslag naar emissiejaar 2022 te maken. De deadline voor emissiejaar 2022 is 30 april 2023.

Voor alle andere emissiejaren is de deadline eind maart van het jaar volgend op het emissiejaar (bijvoorbeeld voor emissiejaar 2023 moet de aanvraag uiterlijk eind maart 2024 ingediend zijn).

Op de website van VLAIO vindt u het aanvraagformulier en informatie over het precieze verloop van de aanvraagprocedure.

Bedrag

Financieel voordeel

De compensatie indirecte emissiekosten wordt toegekend in de vorm van een subsidie met een aflopende steunintensiteit.

Meer informatie over de berekeningswijze en de hoogte van de subsidie vindt u op de website van VLAIO.