Subsidie voor bedrijvencentra en doorgangsgebouwen

Om beginnende bedrijven huisvesting, advies en begeleiding te bieden, steunt de Vlaamse overheid de oprichting, de uitbreiding en de modernisering van bedrijfsgebouwen. Bedrijven die de startersfase al ontgroeid zijn, maar toch nog ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in doorgangsgebouwen.

Voorwaarden

De subsidies zijn bedoeld voor bedrijvencentra die aan starters ruimtes te huur aanbieden, samen met dienstverlening zoals gemeenschappelijk secretariaat, vergaderzalen… De ruimtes zijn niet alleen kantoren, maar ook opslagruimtes of productieruimtes. Zuivere kantoorgebouwen worden niet gesubsidieerd.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijvencentra met basisdiensten, strategische bedrijvencentra en gespecialiseerde bedrijvencentra.

Doorgangsgebouwen zijn een samenhangend geheel van kantoor-, productie- en opslagruimtes die zonder additionele dienstverlening maar met een minimumaanbod aan gemeenschappelijke en professionele infrastructuur tijdelijk ter beschikking worden gesteld van bedrijven die het bedrijvencentrum ontgroeid zijn.

Procedure

De subsidies worden toegekend via een projectoproep. Aan de best gerangschikte projecten wordt een subsidie toegekend.