Subsidie voor bedrijvencentra en doorgangsgebouwen

Om beginnende bedrijven huisvesting, advies en begeleiding te bieden, steunt de Vlaamse overheid de oprichting, de uitbreiding en de modernisering van bedrijfsgebouwen. Bedrijven die de startersfase al ontgroeid zijn, maar toch nog ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in doorgangsgebouwen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten centra:

 • bedrijvencentra met basisdiensten
 • gespecialiseerde bedrijvencentra voor een specifieke doelgroep
 • strategische bedrijvencentra voor het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Aan elk van die bedrijvencentra worden eisen gesteld inzake management en uitstraling van het gebouw.

Voorwaarden

Komen in aanmerking:

 • Kleine en middelgrote ondernemingen (KO - MO),
 • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM's),
 • gemeenten,
 • Autonome Gemeentelijke Bedrijven (AGB) en
 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De bedrijven moeten in het Vlaams Gewest gelegen zijn.

Procedure

De subsidies worden toegekend via een projectoproep. Aan de best gerangschikte projecten wordt een subsidie toegekend.

Openstaande projectoproepen worden aangekondigd op de website van Agentschap Innoveren en Ondernemen. Per oproep worden de criteria voor de aanvraag bepaald.

Bedrag

De subsidiepercentages bedragen:

 • 10% voor de middelgrote onderneming
 • 20% voor de kleine onderneming
 • 25% voor een POM, een gemeente, een AGB, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een universiteit.