Subsidie voor de ondersteuning van de adviesraden – Aanvraagformulier

Opgelet!

Gelieve vooraf de vereiste stukken (begroting, financieel verslag, bewijsstukken) op te maken en klaar te houden, omdat deze dadelijk met de aanvraag opgeladen moeten worden. Zo niet moet je van nul herbeginnen.

1 - Doelstelling subsidie

Het gemeentebestuur wenst de erkende adviesraden te ondersteunen in hun adviserende werking.

De subsidie dient om de werkingskosten van de adviesraad te betalen, zijnde kantoorbenodigdheden, drukwerk, opleiding, vorming, werkbezoeken, teambuilding, bedankingen aan vrijwilligers, …

2 - Contactgegevens adviesraad

Gegevens van de gemachtigde aanvrager

3 - Verwachte inzet van middelen

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.