Subsidie voor een Sprint-project

Een Sprint-project was een ontwikkelingsproject van veeleer beperkte omvang dat een (groot) bedrijf in staat stelt nieuwe (technologische en/of niet-technologische) kennis te ontwikkelen of te verzamelen en op een intelligente manier toe te passen, met het oog op een belangrijke innovatie.

Sinds 1 januari 2018 kunnen geen Sprint-projecten meer ingediend worden. De Sprint-projecten zijn opgenomen in het product 'ontwikkelingsproject'