Subsidie voor projecten van adviesraden – Aanvraagformulier

 

Opgepast!

Gelieve vooraf de vereiste stukken (begroting, financieel verslag, bewijsstukken) op te maken en klaar te houden, omdat deze dadelijk met de aanvraag opgeladen moeten worden. Zo niet moet je van nul herbeginnen.

 

1 - Doelstelling subsidie

Het gemeentebestuur wenst de erkende adviesraden te ondersteunen die projecten willen opnemen die in lijn liggen met de eigen werking en met het gemeentelijk beleid en die financieel verantwoord kunnen worden.

De subsidie dient om de kosten te betalen voor de uitvoering van het project dat de adviesraad heeft aangevraagd.

 

2 - Contactgegevens adviesraad

Gegevens van de gemachtigde aanvrager

3 - Bijkomende opdracht

4 - Verwachte inzet van middelen

Ik heb het reglement gelezen *
Verklaring naar eer en geweten *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie