Subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdaanbod - Aanvraagformulier

Inleiding

De gemeente Kortenberg keurde tijdens de Gemeenteraad van 13 januari 2020 het ‘subsidiereglement voor erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdaanbod' goed.

Kortenbergse erkende sportverenigingen met een jeugdwerking worden aangemoedigd en beloond wanneer zij een motiverend en stimulerend sportklimaat aanbieden aan kinderen en jongeren. 

Er wordt jaarlijks 15.500 euro voorzien voor dit subsidiereglement.

Heeft uw vereniging een jeugdwerking? Dan is deze aanvraag geld waard.

Aanvraag

Algemene gegevens betreffende de vereniging

Adresgegevens
Is uw vereniging aangesloten bij een Vlaamse sportfederatie *
Biedt uw vereniging jeugdsport aan? *

Thema 1: Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders

Geef in onderstaande tabel een overzicht van jeugdtrainers of lesgevers met een erkend sporttechnisch diploma[1],en van het aantal uren dat zij wekelijks jeugdtraining geven.

Voeg een kopie van het diploma (bijlage 1) van elke jeugdtrainer bij de aanvraag. Zo niet wordt de trainer niet in aanmerking genomen. Hebt u reeds een kopie van het diploma bezorgd bij een vorige subsidieaanvraag, plaats dan een ‘X’  in de vierde kolom.

 


[1]Erkend sporttechnisch diploma: zie bijgevoegde referentietabel voor sportkwalificaties

Kopie diploma

Thema 2: Werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator

Beschikt uw vereniging over een jeugdsportcoördinator (JSC) met een erkend sporttechnisch diploma? *

Voeg een kopie van het diploma en een taakomschrijving van de JSC bij uw aanvraag, tenzij u dit al bezorgd heeft bij een vorige subsidieaanvraag én het ongewijzigd is gebleven. (bijlage 2)

Beschikt de JSC over een aanvullend diploma JSC van de VTS? *
Heeft de JSC tijdens het voorbije sportjaar minimaal 2 interne bijscholingen voor de JSB van zijn sportvereniging georganiseerd? *

Thema 3: Volgen van bijscholingen door JSB en JSC

Geef een overzicht van de bijscholingen die gevolgd werden door uw jeugdtrainers / lesgevers en jeugdsportcoördinator.

Als bewijs dient u een telkens een kopie van het deelnameattest met vermelding van het aantal uren per bijscholing bij te voegen.

Jeugdsportcoördinator

Jeugdtrainers / lesgevers

Thema 4: Terugbetaling opleidingen

Het cursusgeld van opleidingen jeugdsportbegeleiders kan tot 250 euro ingediend worden. Het dient te gaan om een jeugdtrainer die minimum 1u per week training geeft in een Kortenbergse sportvereniging.

Als bewijs dient u een kopie van het diploma en het stortingsbewijs bij te voegen (bijlage 5).

Thema 5: Loonkosten coördinerende functies

De vereniging kan loonkosten tot maximum 500 euro inbrengen via dit reglement. Het dient te gaan om iemand die een professionele activiteit uitoefent binnen de club en hiervoor bestaat een een contractuele verbintenis. De functie betreft een coördinerende rol op sporttechnisch, beleidsmatig, sociaal-pedagogisch of organisatorisch vlak in de sportvereniging.

Als bewijs dient u een kopie van de ondertekende verbintenis met een bondige uitleg van de functie bij te voegen (bijlage 6).

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring