Subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdaanbod - Aanvraagformulier

Inleiding

De gemeente Kortenberg keurde tijdens de Gemeenteraad van 1 september 2014 het ‘gemeentelijk subsidiereglement ter stimulering tot professionalisering met een accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders’ goed. Dit reglement werd opgesteld a.d.h.v. het Vlaams Sport-voor-allen decreet dat sportverenigingen wenst te ondersteunen om een zo kwaliteitsvol mogelijk sportaanbod aan te bieden. Dit betekent dat onze gemeente  tijdens de periode 2014 – 2019 jaarlijks ongeveer 15.500 euro voorziet ter ondersteuning. Dit bedrag zal optimaal gebruikt worden om erkende Kortenbergse sportverenigingen met een jeugdwerking aan te moedigen en te belonen wanneer zij een motiverend en stimulerend sportklimaat aanbieden aan kinderen en jongeren. 

 

Alleen erkende Kortenbergse sportverenigingen met een jeugdwerking en aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie kunnen deze subsidies aanvragen.

 

Dit bedrag zal als volgt verdeeld worden :

  • 7.750 euro (50%) voor het werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
  • 3.100 euro (20%) voor het werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator
  •    775 euro (5%) voor het volgen van bijscholingen door jeugd-sportbegeleiders/-coördinatoren
  • 1.550 euro (10%) voor de terugbetaling van opleidingen
  • 2.325 euro (15%) voor de terugbetaling van loonkosten voor coördinerende functies

Heeft uw vereniging een jeugdwerking? Dan is deze aanvraag geld waard.

Aavraag

Algemene gegevens betreffende de vereniging

Adresgegevens
Is uw vereniging aangesloten bij een Vlaamse sportfederatie *
Biedt uw vereniging jeugdsport aan? *

Thema 1: Werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders

Geef in onderstaande tabel een overzicht van jeugdtrainers of lesgevers met een erkend sporttechnisch diploma[1],en van het aantal uren dat zij wekelijks jeugdtraining geven.

Voeg een kopie van het diploma (bijlage 1) van elke jeugdtrainer bij de aanvraag. Zo niet wordt de trainer niet in aanmerking genomen. Hebt u reeds een kopie van het diploma bezorgd bij een vorige subsidieaanvraag, plaats dan een ‘X’  in de vierde kolom.

 


[1]Erkend sporttechnisch diploma: zie bijgevoegde referentietabel voor sportkwalificaties

Kopie diploma

Thema 2: Werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator

Beschikt uw vereniging over een jeugdsportcoördinator (JSC) met een erkend sporttechnisch diploma? *

Voeg een kopie van het diploma en een taakomschrijving van de JSC bij uw aanvraag, tenzij u dit al bezorgd heeft bij een vorige subsidieaanvraag én het ongewijzigd is gebleven. (bijlage 2)

Beschikt de JSC over een aanvullend diploma JSC van de VTS? *
Heeft de JSC tijdens het voorbije sportjaar minimaal 2 interne bijscholingen voor de JSB van zijn sportvereniging georganiseerd? *

Thema 3: Volgen van bijscholingen door JSB en JSC

Geef een overzicht van de bijscholingen die gevolgd werden door uw jeugdtrainers / lesgevers en jeugdsportcoördinator.

Als bewijs dient u een telkens een kopie van het deelnameattest met vermelding van het aantal uren per bijscholing bij te voegen.

Jeugdsportcoördinator

Jeugdtrainers / lesgevers

Thema 4: Terugbetaling opleidingen

Het cursusgeld van opleidingen jeugdsportbegeleiders kan tot 125 euro ingediend worden. Het dient te gaan om een jeugdtrainer die minimum 1u per week training geeft in een Kortenbergse sportvereniging.

Als bewijs dient u een kopie van het diploma en het stortingsbewijs bij te voegen (bijlage 5).

Thema 5: Loonkosten coördinerende functies

Indien de vereniging een contractuele verbintenis heeft met iemand die een professionele activiteit uitoefent binnen de vereniging kan dit ingediend worden. Dit met een maximum van 800 euro. Het dient te gaan om iemand die een professionele activiteit uitoefent binnen de vereniging en hiervoor bestaat een contractuele verbintenis. De functie betreft een coördinerende rol op sporttechnisch, beleidsmatig, sociaal-pedagogisch of organisatorisch vlak in de sportvereniging.

Als bewijs dient u een kopie van de ondertekende verbintenis met een bondige uitleg van de functie bij te voegen (bijlage 6).