Subsidies voor de omkadering van arbeidszorgmedewerkers

Arbeidszorg is de begeleide, onbezoldigde tewerkstelling op maat voor personen die niet meer of nog niet in het betaalde economische of beschermde arbeidscircuit terechtkunnen. Bij arbeidszorg hebt u recht op ondersteuning door een adviesbureau in de sociale economie.

Voorwaarden

Aangezien arbeidszorg een gewestelijke materie is, gelden deze regels niet voor personen en bedrijven uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Werkgevers

Erkende sociale werkplaatsen kunnen aanspraak maken op subsidies voor de omkadering van arbeidszorgmedewerkers.

Werknemers

Arbeidszorgmedewerkers zijn personen die om persoonsgebonden redenen niet of niet meer onder een arbeidscontract in het reguliere of beschermd arbeidscircuit kunnen werken, en die binnen de sociale werkplaats arbeidsmatige activiteiten uitvoeren die reële kansen bieden tot sociale interactie en participatie in de samenleving.

Procedure

Stopgezet 2024

Regelgeving

  • Decreet houdende de werk-en zorgtrajecten van 25 april 2014
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten