Subsidies voor erkende Kortenbergse sportverenigingen - Aanvraagformulier

Inleiding

De gemeente Kortenberg keurde tijdens de Gemeenteraad van 13 januari 2020 het ‘subsidiereglement voor erkende Kortenbergse sportverenigingen' goed.

Alleen erkende Kortenbergse sportverenigingen kunnen deze subsidies aanvragen.

 

Aanvraag

Algemene gegevens betreffende de vereniging

Adresgegevens

Erkenning sportvereniging

Is uw vereniging een erkende Kortenbergse sportvereniging?

Lid van de sportraad

Mijn vereniging is lid van de (algemene) vergadering van de sportraad:

Communicatiebeleid

Mijn sportvereniging heeft een nieuwsbrief, clubblad of website:

Vakantieaanbod

Financieel kansarmen

Heeft uw verenining een voordeeltarief voor financieel kansarmen?

Rechtspersoonlijkheid

Is uw vereniging een VZW?

Meer Kortenbergse jongeren sluiten zich aan bij Kortenbergse sportverenigingen

Meer Kortenbergse sportverenigingen organiseren tornooien of competities om hun sport te promoten binnen de gemeente

Mijn vereniging heeft een tornooi, competitie of ander evenement georganiseerd en kocht hiervoor trofeeën/aandenkens aan

Meer Kortenbergse sportverenigingen werken met meer gediplomeerde sportbegeleiders en opgeleide bestuurders

Volgden één of meerdere bestuursleden een bestuurstechnische vorming?

Activiteitenaanbod op verschillende niveaus

Heeft uw vereniging een activiteitenaanbod voor zowel jeugd, volwassenen als 50-plussers?

Aanbod G-sport

Biedt uw vereniging een regelmatige en aparte werking voor mensen met een mentale of fysieke beperking aan?

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring