Gemeentelijke tussenkomst (subsidie) in de telefoonkosten voor bejaarden en andersvaliden - Aanvraagformulier

Het Kortenbergse gemeentebestuur betaalt telefoonkosten terug aan Kortenbergse inwoners die genieten van het sociaal telefoontarief en die 70 jaar zijn of andersvalide (minimum 66%) én minimum 18 jaar op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.

 

Om te kunnen bewijzen dat u van het sociaal telefoontarief geniet, dient u een factuur toe te voegen. U kan deze onderaan het formulier opladen.

Gegevens van de aanvrager

Geboortedatum *
Geboren op *
Adresgegevens 1

Aanvraag subsidie en bewijsstukken

Gelieve volgende bijlagen toe te voegen:

  • een factuur van uw telefoon- en abonnementskosten

Ik heb het reglement gelezen *
Ik verklaar te genieten van het sociaal telefoontarief *
Ik verklaar naar eer en geweten *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie