Gemeentelijke tussenkomst (subsidie) in de telefoonkosten voor bejaarden en andersvaliden

Het Kortenbergse gemeentebestuur betaalt telefoonkosten terug aan Kortenbergse inwoners die genieten van het sociaal telefoontarief en die 70 jaar zijn of andersvalide (minimum 66%) én minimum 18 jaar op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.

Voorwaarden

1. Op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Kortenberg.

2. Genieten van het sociaal telefoontarief en

a) ofwel minstens 70 jaar oud zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag

b) ofwel andersvalide zijn (minimum 66% blijvend gehandicapt) én minimum 18 jaar oud zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.

Procedure

De aanvrager vult bij de eerste aanvraag een aanvraagformulier in en legt dit, samen met de nodige bewijsstukken (telefoonfactuur waarop duidelijk wordt vermeld dat betrokkene recht heeft op het sociaal telefoontarief), voor aan de dienst Burgerzaken.

De volgende jaren volstaat het uw eerste factuur van het jaar van de aanvraag op te sturen. Richt uw schriftelijke aanvraag tot de burgemeester van Kortenberg (Administratief Centrum, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg).

De aanvraag dient in april te gebeuren.

In 2020 zal de aanvraag uitzonderlijk vanwege de coronamaatregelen in de maand juni dienen te gebeuren (normaal gesproken in april). Aanvragen die later binnenkomen, worden niet in aanmerking genomen.

Bedrag

Maximaal 30 euro per jaar

Regelgeving

Reglement gemeenteraad 13 januari 2020

Online aanvragen

Contactinformatie