Sociaal tarief voor telefonie en internet

Het vroegere ‘sociaal telecomtarief’ bood een korting op de rekening van internet, gsm of vaste telefoon. Sinds 1 maart 2024 is er het vernieuwde ‘sociaal internetaanbod’: van 19 euro per maand voor vast internet tot maximaal 40 euro per maand voor ‘bundels’.

Als u ouder dan 70 jaar bent en van een sociaal telefoontarief geniet, dan betaalt de gemeente bijkomend nog eens een deel van uw telefoonaansluiting of telefoonabonnement van vorig jaar terug.

Voorwaarden

 • Het sociaal telecomtarief werd in Vlaanderen aangeboden door deze operatoren: Base, Mobile Vikings, Orange, Proximus, Scarlet, Telenet. U moest ook behoren tot 1 van onderstaande doelgroepen:
 • Sinds 1 maart 2024 is het sociaal telecomtarief vervangen door het nieuwe sociaal internetaanbod.
  • Krijgt u al het vroegere sociaal telecomtarief en is dat voor u gunstiger, bijvoorbeeld omdat u geen internet maar wel een vaste telefoon hebt? Dan kan het interessant zijn om het oude sociaal telecomtarief te behouden.
   U kunt het sociaal telecomtarief behouden, behalve:
   • als u van tariefplan verandert
   • als u van operator verandert
   • als uw operator het sociaal telecomtarief niet langer aanbiedt
   • als het adres van de dienstverlening verandert
   • als u niet langer voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de korting behouden (in dat geval krijgt u een brief van het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).
  • Wilt u overschakelen naar het nieuwe sociaal internetaanbod omdat het voor u voordeliger is? Dat kan als u voldoet aan de voorwaarden. Als u hiervoor kiest, kunt u daarna niet meer terug naar de oude regeling (sociaal telecomtarief).

Voor de terugbetaling door de gemeente van een deel van uw telefoonaansluiting of telefoonabonnement van vorig jaar gelden volgende voorwaarden:

Voor wie?

 • Inwoners die 70 jaar waren op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag én die alleen wonen. Als u toch met iemand samenwoont, moet die minstens 65 jaar zijn. U mag ook samenwonen met leerplichtige kinderen of kleinkinderen die wees zijn of die aan de grootouders werden toevertrouwd.
 • Mensen met een handicap die 18 jaar waren op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag en die voor 66% blijvend mindervalide zijn.
 • Personen die op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag ingeschreven waren in Kortenberg en die reeds genieten van een sociaal telefoontarief.

Procedure

 • Sinds 1 maart 2024 kunnen geen nieuwe aanvragen voor het sociaal telecomtarief meer ingediend worden.
 • Aanvragen die uiterlijk op 29 februari 2024 werden ingediend, worden nog behandeld.

Bedrag

Financieel voordeel

De korting (oude regeling) was afhankelijk van de doelgroep.

De telefoonoperatoren moeten minstens volgende tariefverminderingen op hun standaardtarief toepassen:

 • een korting op de activeringskost voor vaste telefonie;
 • wanneer de consument aan eenzelfde aanbieder abonnementsgeld en gesprekskosten, of enkel gesprekskosten verschuldigd is:
  • een maandelijkse korting op het abonnementsgeld;
  • een tweemaandelijkse korting per twee maanden op de gesprekskosten;
 • wanneer abonnementsgeld en gesprekskosten verschuldigd zijn door de consument aan verschillende aanbieders: een tweemaandelijkse korting op de gesprekskosten. Deze korting moet worden aangeboden door de operator die de gesprekskosten factureert.

Voor de personen die gerechtigd zijn op het leefloon bestaat het sociale telefoontarief uit de beschikbaarstelling van een voorafbetaalde kaart met een vastgelegde waarde per maand. De verbindingen die door middel van die kaart tot stand worden gebracht, worden tegen het normale tarief aangerekend.

Uitzonderingen

Regelgeving

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (art 3 van de bijlage)

Contactinformatie