Sociaal tarief voor telefonie en internet

Het huidige sociaal telecomtarief biedt een korting op de rekening van internet, gsm of vaste telefoon. Als u in aanmerking komt voor het sociaal tarief, betaalt u minder voor de telefoonaansluiting, betaalt u een lager abonnementsgeld en een lager gesprekstarief.

Als u ouder dan 70 jaar bent en van een sociaal telefoontarief geniet, dan betaalt de gemeente bijkomend nog eens een deel van uw telefoonaansluiting of telefoonabonnement van vorig jaar terug.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor het sociaal telefoontarief als u:

Daarnaast behoort u tot 1 van onderstaande doelgroepen:

 • 65+ met bepaalde inkomensvoorwaarden
 • een handicap hebben van minstens 66%
 • u ontvangt een leefloon
 • slechthorend
 • een laryngectomie ondergaan
 • militaire oorlogsblinde.

Op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) vindt u uitgebreidere voorwaarden bij bovenstaande doelgroepen.

Voor de terugbetaling door de gemeente van een deel van uw telefoonaansluiting of telefoonabonnement van vorig jaar gelden volgende voorwaarden:

Voor wie?

 • Inwoners die 70 jaar waren op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag én die alleen wonen. Als u toch met iemand samenwoont, moet die minstens 65 jaar zijn. U mag ook samenwonen met leerplichtige kinderen of kleinkinderen die wees zijn of die aan de grootouders werden toevertrouwd.
 • Mensen met een handicap die 18 jaar waren op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag en die voor 66% blijvend mindervalide zijn.
 • Personen die op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag ingeschreven waren in Kortenberg en die reeds genieten van een sociaal telefoontarief.

Procedure

Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen (huidige regeling), dient u uw aanvraag in bij de operator van uw keuze. De operator bezorgt uw gegevens aan het BIPT. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kent het BIPT u het sociaal telefoontarief toe.

Nieuwe regeling vanaf 1 maart 2024

Vanaf 1 maart maart 2024 gaat het vernieuwde sociaal internetaanbod van start: van 19 euro per maand voor vast internet tot maximaal 40 euro per maand voor ‘bundels’. Het sociaal tarief zal worden aangeboden door grote operatoren met een vast netwerk.

In principe zullen personen die het huidige sociaal telecomtarief krijgen, hun recht kunnen behouden, onder bepaalde voorwaarden. Wie in aanmerking komt, zal een brief krijgen. In die brief zal staan hoe men dit vernieuwde sociaal tarief kan krijgen. Meer informatie: Sociaal internetaanbod: gunstig tarief voor vast internet (FOD Economie)

Bedrag

Financieel voordeel

De korting (huidige regeling) waar u recht op hebt, hangt af van de doelgroep waartoe u behoort.

De telefoonoperatoren moeten minstens volgende tariefverminderingen op hun standaardtarief toepassen:

 • een korting op de activeringskost voor vaste telefonie;
 • wanneer de consument aan eenzelfde aanbieder abonnementsgeld en gesprekskosten, of enkel gesprekskosten verschuldigd is:
  • een maandelijkse korting op het abonnementsgeld;
  • een tweemaandelijkse korting per twee maanden op de gesprekskosten;
 • wanneer abonnementsgeld en gesprekskosten verschuldigd zijn door de consument aan verschillende aanbieders: een tweemaandelijkse korting op de gesprekskosten. Deze korting moet worden aangeboden door de operator die de gesprekskosten factureert.

Voor de personen die gerechtigd zijn op het leefloon bestaat het sociale telefoontarief uit de beschikbaarstelling van een voorafbetaalde kaart met een vastgelegde waarde per maand. De verbindingen die door middel van die kaart tot stand worden gebracht, worden tegen het normale tarief aangerekend.

Uitzonderingen

Regelgeving

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (art 3 van de bijlage)

Contactinformatie