VBM9 - Vlaams Beschermingsmechanisme 9

Zelfstandigen en ondernemingen die in de periode van 1 tot en met 30 juni 2021 hun omzet met 60% of meer zagen dalen, kwamen in aanmerking komen voor de steunmaatregel.

Ook ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 juni 2021 en 30 juni 2021, konden deze steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Ook cafés en restaurants, die sinds 9 juni volledig mochten heropenen, konden nog steeds een aanvraag indienen als verplicht gesloten sector voor de periode van 1 tot en met 8 juni 2021.

Procedure

Het Vlaams Beschermingsmechanisme 9 kan niet meer aangevraagd worden.

Na uw aanvraag

VLAIO onderzoekt uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden. Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Als na een controle blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, moet uw onderneming de steun terugbetalen, plus een administratieve kost van 100 euro.

Bedrag

Premie

De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 juni 2019 tot en met 30 juni 2019.

Bijberoep

Voor zelfstandigen in bijberoep (status op 1 juni 2021) wordt die steun gehalveerd (dus 5%).

Starters

Voor een startende onderneming die in 2019 geen volledig beroepsinkomen had, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet, zoals vermeld in het financieel plan.

Witte kassa

Ondernemingen die verplicht zijn een witte kassa te gebruiken, maar geen registratienummer hebben, krijgen de steun van 10% op de omzet van de referentieperiode in 2020, maar die steun is beperkt tot maximaal 1.500 euro.

Maximale en minimale steunbedragen

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%

  • Het minimale steunbedrag voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 30 juni 2019. is 600 euro.
  • Het maximale steunbedrag voor dezelfde periode bedraagt:
    • 7.500 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling tot 9 werknemers, ingeschreven bij de RSZ
    • 15.000 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling van 10 tot 49 werknemers, ingeschreven bij de RSZ
    • 40.000 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling vanaf 50 werknemers, ingeschreven bij de RSZ.

Verplicht gesloten sectoren

De minimale en de maximale steunbedragen voor gesloten sectoren worden berekend in verhouding tot aantal verplicht gesloten kalenderdagen. Bekijk de lijst met minimale en maximale steunbedragen voor verplicht gesloten sectoren.

De steun is vrij van belastingen.