VBM8 - Vlaams Beschermingsmechanisme 8

Zelfstandigen en ondernemingen die in de periode van 1 tot en met 31 mei 2021 hun omzet met 60% of meer zagen dalen, komen in aanmerking komen voor de steunmaatregel.

Ook ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 mei 2021 en 31 mei 2021, kunnen deze steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Ook cafés en restaurants, die sinds 8 mei hun terrassen mogen openen, kunnen nog steeds een aanvraag indienen als verplicht gesloten sector voor de hele maand mei 2021.

Voorwaarden

Ondernemingen met omzetdaling van minstens 60%

Elke ondernemer die in de periode van 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 een omzetdaling van minstens 60% had door de verstrengde coronamaatregelen, kan een beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme 8.

U toont uw omzetdaling aan door de gekozen periode van omzetdaling in 2021 te vergelijken met dezelfde periode in 2019.

Verplicht gesloten ondernemingen

Ondernemingen die verplicht gesloten moesten blijven door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op de steunmaatregel voor de periode in de maand mei 2021 dat ze verplicht gesloten waren.

Bekijk de lijst van verplicht gesloten sectoren, met de periodes van verplichte sluiting en de minimale en maximale steunbedragen. Verplicht gesloten ondernemingen hoeven geen omzetdaling aan te tonen.

Cafés en restaurants kunnen, hoewel ze hun terrassen mochten openen sinds 8 mei, nog steeds de aanvraag indienen voor verplichte sluiting voor de volledige maand mei en hoeven hun omzetdaling niet aan te tonen.

Toeleveranciers aan gesloten sector

Ook ondernemingen die hoofdzakelijk toeleveren aan een gesloten sector, kunnen steun aanvragen voor de periode van verplichte sluiting van hun afnemers. Ook zij moeten een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen.

U wordt beschouwd als toeleverancier aan een gesloten sector als u meer dan 50% van uw omzet haalt uit die activiteit.

Procedure

Het Vlaams Beschermingsmechanisme 8 kan niet meer aangevraagd worden.

Verklaring op eer

De omzetdaling van minstens 60% verklaart u op eer bij het indienen van de steunaanvraag. Met het oog op controle moet u de bewijsstukken daarna 5 jaar bijhouden.

Na uw aanvraag

VLAIO onderzoekt uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden. Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Als na een controle blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, moet uw onderneming de steun terugbetalen, plus een administratieve kost van 100 euro.

Bedrag

Premie

De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019.

Bijberoep

Voor zelfstandigen in bijberoep (status op 1 mei 2021) wordt die steun gehalveerd (dus 5%).

Starters

Voor een startende onderneming die in 2019 geen volledig beroepsinkomen had, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet, zoals vermeld in het financieel plan.

Witte kassa

Ondernemingen die verplicht zijn een witte kassa te gebruiken, maar geen registratienummer hebben, krijgen de steun van 10% op de omzet van de referentieperiode in 2020, maar die steun is beperkt tot maximaal 1.500 euro.

Maximale en minimale steunbedragen

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%

  • Het minimale steunbedrag voor de periode van 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 is 600 euro.
  • Het maximale steunbedrag voor dezelfde periode bedraagt:
    • 7.500 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling tot 9 werknemers, ingeschreven bij de RSZ
    • 15.000 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling van 10 tot 49 werknemers, ingeschreven bij de RSZ
    • 40.000 euro voor ondernemingen met een tewerkstelling vanaf 50 werknemers, ingeschreven bij de RSZ.

Verplicht gesloten sectoren

De minimale en de maximale steunbedragen voor gesloten sectoren worden berekend in verhouding tot aantal verplicht gesloten kalenderdagen. Bekijk de lijst met minimale en maximale steunbedragen voor verplicht gesloten sectoren.

De steun is vrij van belastingen.