Vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap zijn officiële woonplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar.

Voorwaarden

De handicap moet zijn vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar is bereikt. De vermindering wordt toegekend als de persoon met een handicap aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • een invaliditeit van minstens 66%
  • een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder
  • een vermindering van de zelfredzaamheid van minimaal 9 punten
    Let wel: bij een kind met een handicap volstaat een vermindering van de zelfredzaamheid met 6 punten

Procedure

De attesten die de handicap aantonen worden rechtstreeks naar de Vlaamse Belastingdienst gestuurd. De vermindering wordt dan automatisch toegekend op het aanslagbiljet.

Als u een aanslagbiljet krijgt waarop de automatische vermindering niet is toegekend, dan kunt u schriftelijk of online een bezwaar indienen.

De attesten kunt u verkrijgen bij:

  • uw ziekenfonds
  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)

Een attest voor een kind met een handicap geldt tot uw kind 21 jaar oud is. Vanaf dan moet u een nieuw attest aanvragen nl. een attest voor een persoon met een handicap.

Als u een attest van de FOD Sociale Zekerheid ontvangt met terugwerkende kracht, dan kunt u nog tot 5 jaar terug de vermindering aanvragen via een bezwaar.

Als u vóór uw pensioen automatisch de ‘vermindering voor een persoon met een handicap kreeg’, maar nu niet meer, dan moet u een bezwaar indienen. Bij dit bezwaar voegt u het eenmalig attest bij oppensioenstelling of het attest van de FOD Sociale Zekerheid toe.

Bedrag

Vermindering

U kunt het bedrag van de vermindering online simuleren.

Regelgeving

Organisatie Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Adres Bauwensplaats 13 bus 2 Onroerende voorheffing 9300 Aalst
Tel 078 15 30 15
Fax 053 72 23 75
Website http://www.onroerendevoorheffing.be/
E-mail info@onroerendevoorheffing.be  
Openingsuren elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u. donderdagnamiddag tot 18.00 u.

 

Voor informatie en advies kunt u ook terecht bij een woonwinkel of bij de huisvestingsdienst van uw gemeente of OCMW.

 

  • in elk sociaal huis
  • als u huurder bent moet u de vermindering aanvragen: http://www.onroerendevoorheffing.be/  - klik op 'onroerende voorheffing' - 'informatie per doelgroep' - 'huurder' of klik hieronder op aanvragen