Vragen en antwoorden (FAQ) dorpskernvernieuwing Erps en Kwerps

Op woensdag 2 februari 2022 was er een infovergadering over de dorpskernvernieuwingen van Erps en Kwerps. 

De vragen en antwoorden van geïnteresseerden werden er gebundeld in een FAQ (frequently asked questions - meest voorkomende vragen). 

Dorpskernvernieuwing Erps

Thema: Groen

Q: Zijn er bloemen voorzien in het nieuwe ontwerp?
A: Momenteel zijn er een aantal zones als gazon ingetekend, maar het is wel de bedoeling om daarvan een gedeelte extensief te gaan beheren om deze als een bloemenweide te laten ontwikkelen.

Q: Parkeermogelijkheid?
A: Er zijn op wandelafstand voldoende mogelijkheden om te parkeren. Bijvoorbeeld aan de sporthal, vlot te bereiken langs Paddestraatje.

Q: Kan er door gemeente Kortenberg gepraat worden met het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Lourdes vzw om het park open te stellen voor inwoners?
A: Ja, dat is een mogelijkheid. De gemeente Kortenberg zal hiervoor contact opnemen met het woonzorgcentrum.

Q: Meer groen betekent ook meer groenonderhoud. Zal het gemeentepersoneel kunnen volgen?
A: Groenonderhoud zal ongetwijfeld arbeidsintensiever zijn, uit te voeren door eigen mensen en/of een externe firma. Er wordt gestreefd naar een intensiever onderhoud in de kernen en een extensiever onderhoud buiten de kernen (eerder natuurbeheer).

Thema: kunstwerk

Q: Zal het kunstwerk (metalen standbeeld) behouden worden in de vernieuwde dorpskern?
A: Dat is in deze fase van voorontwerp nog niet bepaald.  Dit zal nog bekeken worden.

Thema: zones buiten de projectzone

Q: Kunnen de zones die buiten de projectzone gelegen zijn ook meegenomen worden? De voetpaden aan het woonzorgcentrum liggen er slecht bij.
A: De aanloopstraten zijn niet meegenomen in dit project. Er wordt wel gewerkt aan de studie van een apart project 'Kammestraat”', waarin de aansluiting met het woonzorgcentrum meegenomen zal worden.

Q: Op de strook tussen het Rode Scilt en Café Central worden nu vaak bestelwagens geparkeerd, waardoor voetgangers (met kinderwagen) niet meer door kunnen. Deze strook verbreden en de rijweg versmallen kan voordelig zijn voor voetgangers en voor eventueel terrassen van horeca. Jammer dat niet het volledige plein aangepakt wordt. Door de handelskant mee te integreren, zal het pas echt een dorpsplein worden.
A: In eerste instantie werd besloten om deze zone niet mee in het project op te nemen om budgettaire redenen. Het bestuur hecht veel belang aan de veiligheid van voetgangers en aan de beleving in de dorpskern. Daarom werd nu beslist om te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn als deze strook wel meegenomen wordt. 

Thema: Ondergrondse glascontainers

Q: De locatie waar de ondergrondse glascontainers ingetekend staan op het voorontwerp, is niet ideaal. Dit gaat een 'bottleneck' veroorzaken, wat conflicten met doorgaand verkeer (onder andere bussen) kan veroorzaken. Ook de ophaling van het glasafval is storend in een dorpskern. Kan dit niet elders ingepland worden? Bijvoorbeeld in de Kasteelstraat ter hoogte van het terrein naast het voetbalterrein. Graag een locatie zoals in de Wijnegemhofstraat in Meerbeek waar dit een zone met een op- en afrit is.
A: Andere mogelijke locaties binnen en buiten de dorpskern zullen bekeken worden, onder andere de locatie in de Kasteelstraat naast het voetbalterrein.

Thema: Picknicktafels

Q: Kunnen er picknicktafels voorzien worden?  Dit is ideaal voor fietsers. Dorpskern is gelegen langs fietsknooppunten.
A: Er staat momenteel al een picknicktafel.  Deze kan opnieuw in de vernieuwde dorpskern geplaatst worden. 

Thema : Bushalte

Q: Mogelijks zullen er conflicten ontstaan door de vele bushaltes.
A: De dienst Mobiliteit heeft gesprekken met De Lijn om een andere route te kiezen langs de Peperstraat/Kasteelstraat. Nu zijn de bushaltes ingetekend in de Peperstraat. Zo zullen er geen bussen meer rijden in de Dekenijstraat.

Q: Worden er schuilhuisjes voorzien?
A: Ja, er worden Hoppin-punten uitgewerkt met verhoogde busperrons en schuilhuisjes. Bij het inrichten van twee bushaltes in de Peperstraat kan er slechts langs één zijde een schuilhuisje geplaatst worden, langs de zijde van het park.
Langs de overzijde aan de woningen kan geen schuilhuisje geplaatst worden door de aanwezigheid van voordeuren, ramen en garagepoorten.

Thema: Vrachtwagens voor leveringen supermarkt

Q: De weg achter de kerk is nu een veilige doorgang voor fietsers.  Wordt deze weg opengesteld voor alle verkeer?
A: Nee, deze weg zal afgesloten worden met wegneembare of verzinkbare afzetpaaltjes, dewelke enkel occasioneel zullen weggenomen worden, onder andere voor leveringen aan de supermarkt.

Thema: Openbare toiletten

Q: Kunnen er openbare toiletten voorzien worden?
A: Het bestuur kiest ervoor om geen openbare toiletten te voorzien.

Thema: Kermis

Q: Zal de kermis nog mogelijk zijn in de vernieuwde dorpskern?
A: Ja, dit blijft mogelijk. De opstelling die er vandaag is, zal in de toekomst aangepast moeten worden.  Dit zal nog in detail bekeken worden.

Thema: Parkeerplaatsen

Q: Zijn er meer parkeerplaatsen mogelijk?
A: Dat kan, maar dit gaat dan ten koste van iets anders. Het bestuur kiest ervoor om te ontharden en te vergroenen, dus er wordt liever geen groen opgeofferd voor parkeerplaatsen. Indien beslist wordt om de strook tussen het Rode Scilt en Café Central mee op te nemen in het project (afhankelijk van financiële gevolgen), dan zullen er daar meer parkeerplaatsen voorzien worden dan vandaag het geval is.  Er wordt besloten om de situatie voor B&B Den Engel onveranderd te laten.

Q: Pleidooi voor meer parkeerplaatsen. Er komen nog meer handelszaken (uitvaartcentrum en koffiebar). Suggestie: grote loods achter oud gemeentehuis staat te koop.
A: Recent werd door gemeente Kortenberg de site Cofabel in de Peperstraat aangekocht en er zal nog bekeken worden wat de invulling hier kan zijn. Parking voor inwoners is een mogelijkheid.

Thema: Elektrische laadpalen

Q: Worden er elektrische laadpalen voorzien?
A: Ja, er worden elektrische laadpalen voorzien. Er zal nog verder onderzocht worden hoeveel laadpalen en waar deze juist zullen geplaatst worden. Ook het beheer ervan zal nog verder onderzocht worden. Mogelijks komen er enkele laadpalen op het Dorpsplein en een aantal aan de Cofabel-site. Dit wordt nog verder bekeken.

Thema: Timing van de werken?

Q: Wat is de timing van de uitvoering van de werken in de dorpskern?
A: In 2022 zal het ontwerp verder uitgewerkt worden en zal de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Er zal ten vroegste in het voorjaar van 2023 gestart worden met uitvoering van de werken. In welke kern van de drie (Erps, Kwerps en Meerbeek) men eerst zal starten, is nog niet bepaald. 

Thema: Fietsers

Q: De voetpaden en rijweg zullen uitgevoerd worden in hetzelfde materiaal en op hetzelfde niveau, dus zonder opstaande boordsteen. Dit lijkt me gevaarlijk voor fietsers, vooral voor kinderen. Beide projecten Erps en Kwerps liggen kort bij scholen.
A: Het gemeentebestuur is zich daarvan bewust en deelt uw bezorgdheid.  Het is de bedoeling de Kammestraat te ontwikkelen als trage verbinding, waar de veiligheid voor de trage weggebruikers primeert. Voor het aanleggen van extra gescheiden fietspaden is een breder openbaar domein nodig en dat is hier niet overal beschikbaar.

Thema: In- en uitrijden van de ondergrondse garage van appartementsgebouw

Q: Ter hoogte van de in- en uitrit van de ondergrondse parkeergarage van het appartementsgebouw werd in het verleden een metalen beugel geplaatst om het veiliger te maken voor voorbijgaande fietsers en wandelaars. Kan hier in het nieuw ontwerp rekening mee gehouden worden?
A: Ja, hier zal rekening mee gehouden worden in het nieuw ontwerp.

Dorpskernvernieuwing Kwerps

Thema: voetpaden en rijweg zelfde materiaal en niveau

Q: Voetpad en rijweg uitgevoerd in hetzelfde materiaal en op hetzelfde niveau geeft een onveilig gevoel voor fietsers en voetgangers.
A: We streven ernaar om voetpaden met een breedte van minimum 1,50 meter en obstakelvrij aan te leggen (dit is wat Vlaanderen oplegt).  Opstaande boordstenen zijn naar toegankelijkheid en belevenis toe altijd een beetje een hindernis. Het volledige projectgebied waar de heraanleg zal gebeuren, blijft zone 30. Er worden geen aparte fietspaden voorzien. Een zone 30 laat gemengd verkeer toe. De fietsers rijden dus mee op de rijbaan. De voornaamste reden om hiervoor te kiezen is een verbetering van de verkeersveiligheid voor onder andere fietsers en voetgangers. Het wegbeeld zal zodanig ingericht worden dat de omgeving niet uitnodigt tot grote snelheden. (onder andere door materiaalgebruik, geen te brede rijweg, verkeersdrempels, ...). Door deze inrichting wordt de verblijfsfunctie benadrukt.

Thema: Kasteelstraat voetpad en rijweg zelfde materiaal en niveau

Q: Het voetpad en de rijweg op hetzelfde niveau en materiaal geeft een onveilig gevoel voor fietsers.
A: Hier kan geopteerd worden voor verhoogde boordstenen. Op het plein zelf wordt gekozen voor aanleg van voetpaden en rijweg op hetzelfde niveau.

Thema: Spelelementen kleine kinderen

Q: Kunnen er spelelementen voor kleine kinderen op het Sint-Pietersplein voorzien worden?
A: Dit kan, maar beperkt. Het is niet de bedoeling om er een speeltuin van te maken.

Thema: Parkeerplaatsen

Q: Heel wat parkings zijn verdwenen in het voorontwerp. Dienstverleners en zorgverleners moeten met hun materiaal verder stappen.
A: Het bestuur kiest ervoor om te ontharden en te vergroenen, dus er wordt liever geen groen opgeofferd voor parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen op de Kwerpsebaan ter hoogte van de handelszaken blijven behouden en daar worden er een viertal bijgevoegd. De andere parkeerplaatsen situeren zich vooral langs de ventweg. 

Thema: Knip in ventweg

Q: Vandaag is er een knip ; deze verdwijnt in het voorontwerp. Dit zal een sluipweg worden.
A: Dit zal nog bekeken worden.

Thema: Elektrische laadpalen

Q: Laadpalen gaan een aanzuigeffect hebben ook voor mensen die niet in de dorpskern wonen. Pleidooi om ook laadpalen aan de sporthal te voorzien.
A: Een eerste uitrol van laadpalen met Fluvius in Kortenberg is achter de rug. Vlaanderen zal een lastenboek op de markt zetten waarop gemeenten kunnen inschrijven. Hier laadpalen voorzien sluit niet uit dat er elders bijkomend nog kunnen voorzien worden. Ook bedrijven, grootwarenhuizen, … zullen in de toekomst laadpalen voorzien.

Q: Zullen dit snelladers zijn?
A: Nee, dit is niet mogelijk. Het gaan laadpalen zijn zoals deze elders in Kortenberg reeds te zien zijn. Deze laden wel sneller dan wanneer u thuis oplaadt op het gewone elektriciteitsnet, maar niet zo snel als de laadpalen langs autosnelwegen.

Thema : Verlichting

Q: Meer en betere verlichting is nodig om onder andere sluikstorten te vermijden.
A: Dit wordt in een volgende stap in het ontwerpproces met de nutsmaatschappijen bekeken. Er zal ledverlichting voorzien worden.

Thema: Duurzaamheid van kleiklinkers

Q: al slechte resultaten met kleiklinkers gezien. Er is in de dorpskern veel zwaar verkeer (vrachtwagens, bussen, landbouwvoertuigen,..)
A: er is een verschil tussen kleiklinkers en bakstenen. Kleiklinkers ondergaan een ander bakproces, op andere temperatuur, ze zijn veel harder en sterker en daardoor geschikt voor verhardingen, ook voor zwaar verkeer. De wijze van plaatsing en de fundering zijn zeer belangrijk. Kleiklinkers zijn niet allemaal perfect even groot zoals betonstraatstenen, wat goed is voor de waterdoorlaatbaarheid. Een waterdoorlatende fundering is noodzakelijk om 'tegen elkaar klikken' en loswrikken van de stenen te vermijden.

Thema: Groen

Q: Kan er niet één groot, groen plein gemaakt worden door het park rond de kerk en het park op het plein met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door de straat ondergronds in een tunnel te plaatsen?
A: Dit is budgettair niet haalbaar.

Q: Kan de ventweg als hoofdbaan gemaakt worden, zodat groen wel met elkaar kan verbonden worden?
A: Dit heeft budgettair grote gevolgen. Er dienen dan nieuwe funderingen, rioleringen, nutsleidingen, … aangelegd te worden.

Thema: Fietsers

Q: In de Kasteelstraat stopt het fietspad nu voor woning huisnummers 5 tot 9.
A: Dit zal zo blijven. Op het Sint-Pietersplein worden geen aparte fietspaden voorzien. Een zone 30 laat gemengd verkeer toe. De fietsers rijden dus mee op de rijbaan.

Thema: Zone 30

Q: Een snelheidsregime 30 km/u is goed, maar de realiteit is anders. Kunnen er snelheidsremmende maatregelen ingevoerd worden?

A: Er worden verkeersdrempels voorzien om het verkeer komende van de aanloopstraten af te remmen. In de Kouterstraat vóór de Processieweg, in de Vissegatstraat, in de Kasteelstraat, in de Kwerpsbaan, in Vrededal en in Handbooghof.

Thema: Zwaar verkeer

Q: Het zware verkeer mag door de dorpskern door het midden van het plein blijven rijden?
A: De Kouterstraat en de Kasteelstraat zijn een lokale vrachtroute zoals bepaald in het zwaarvervoerplan van gemeente Kortenberg, nodig voor de ontsluiting van enkele lokale bedrijven.

Thema: Uitvoeringstermijn verschillende projecten

Q: Gaan de werken in de Nederokkerzeelsesteenweg samenvallen met de werken in de dorpskernen?
A: Nee, het project op de Nederokkerzeelsesteenweg start op 14 maart 2022 en zal eind 2022 klaar zijn. De vernieuwing van de dorpskernen start ten vroegste in het voorjaar van 2023.

Thema: Kermis

Q: Zal de kermis nog mogelijk zijn in de vernieuwde dorpskern?
A: Ja, dit blijft mogelijk. De opstelling die er vandaag is, zal in de toekomst aangepast moeten worden. Dit zal nog in detail bekeken worden.

Thema: Speellandschap Kasteelstraat

Q: Suggestie: het speellandschap kan in een latere fase uitgevoerd worden, zodat er budget vrijkomt om de projectzone van Erps te vergroten. Misschien is het opwaarderen van de bestaande speeltuin op de site Ter Bruggen voldoende? Ik vind de locatie van deze speeltuin in Ter Bruggen beter, omdat deze iets dichter bij de dorpskern gelegen is. Dan hoeven kinderen de Kasteelstraat niet over te steken.
A: Aan de overkant van de Kasteelstraat kan geen nieuwe speeltuin ingepland worden omdat dit parkgebied is. De oude speeltuin mag nog blijven staan, maar er mogen geen nieuwe speeltuigen voorzien worden. Verder is het een bewuste keuze van het college om niet te wachten met de nieuwe voorzieningen voor de kinderen, omdat ze dit net erg belangrijk vinden. Dit opschuiven naar een later tijdstip is dus niet aan de orde. Ondertussen worden de reeds bestaande speeltuinen ook opgewaardeerd. Elk jaar zijn er een tweetal aan de beurt.

Contactinformatie