Wegenis- en rioleringsproject: Stand van zaken project 'De Tomme'

Vrijdag 19 april 2019

Het studiebureau Tractebel Engie heeft inmiddels, in samenspraak met Aquafin, Fluvius en de gemeente Bertem, een rioleringsmodel uitgewerkt. Het volledige project omvat een gedeelte Kortenberg (geel gedeelte op de kaart), een gedeelte Bertem (paars gedeelte) en een gedeelte Aquafin (groen en rood gedeelte).

Overzichtskaart project 'De Tomme'

Dit rioleringsmodel zou deels met infiltratie werken en deels met afvoer van regenwater waarvoor ook buffering voorzien wordt. De infiltratie van het regenwater zou zowel op de privé-percelen (voor het bovenste gedeelte van de wijk) gebeuren als op het openbaar domein (de wegenis).

Het studiebureau zal binnenkort de infiltratiecapaciteit van de ondergrond testen met drie infiltratiekolommen op het openbaar domein (blauwe stippen op de kaart). Deze drie infiltratiekolommen zullen worden geplaatst tijdens de eerste week van de maand juni (van 3 tot 7 juni 2019) waarna het testen kan beginnen.

Proefopstelling infiltratiekolom project 'De Tomme'

De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) zal beslissen of dit rioleringsmodel kan toegepast worden en of er subsidies mogelijk zijn. Het gemeentebestuur hoopt op een antwoord tegen begin augustus. Daarna zal het studiebureau de mogelijke opmerkingen van VMM verwerken en het rioleringsmodel verder verfijnen.

Ondertussen zal het studiebureau ook overleggen met de verschillende nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit, data) om na te gaan welke werken ze zullen uitvoeren vooraleer het rioleringsproject kan starten.
Ook met de studie van de wegeniswerken binnen de wijk wordt begonnen en van een aantal woningen moet het afkoppelingsplan nog afgewerkt of aangepast worden.

Er moeten dus nog verschillende voorontwerpen voldoende uitgewerkt zijn vooraleer het gemeentebestuur het hele voorontwerpdossier uitgebreid kan toelichten tijdens een infovergadering. Inwoners van 'De Tomme' zullen hiervoor op tijd een uitnodiging ontvangen.

Contactinformatie