Zorgparking

Zorgparkeren KortenbergHet project wil het werk en de mobiliteit van zorgverstrekkers vergemakkelijken door privéparkeerplaatsen voor garagepoorten te laten gebruiken tijdens de uitvoering van de zorg bij een patiënt. Dit zonder dat de zorg op dezelfde locatie moet plaatsvinden. Voor zowel zorgverstrekkers als patiënten is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk tijd verloren wordt bij het parkeren, zodat de beschikbare tijd voor zorg optimaal besteed kan worden aan de patiënt.

Voorwaarden

Het project is gebaseerd op vrijwilligheid

De Kortenbergenaar die rechtmatig beschikt over een parkeerplaats biedt deze vrijwillig aan de zorgverstrekker aan. De gemeente Kortenberg is beheerder van het project en aanspreekpunt bij vragen en/of eventuele problemen. De gemeente Kortenberg is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en kan de reglementen en alle modaliteiten aanpassen indien nodig.

Procedure

Hoe kan ik mijn parkeerplaats aanbieden?

Als u wenst deel te nemen aan dit project en u uw inrit of parkeerplaats wilt aanbieden, moet u zich registreren. Dit kan door het online webformulier onderaan deze pagina in te vullen. Hebt u problemen hiermee? U kunt ons altijd contacteren via de contactgegevens onderaan deze pagina. U wordt dan verder geholpen met de registratie.

Raadpleeg zeker ook het reglement van het project Zorgparking.

Hoe maak ik mijn Zorgparking kenbaar?

Eens u zich ingeschreven hebt, zal door de dienst Mobiliteit nagegaan worden of uw inrit of parking in aanmerking komt voor deelname. Als dit het geval is, dan krijgt u de sticker van het project toegestuurd. Deze sticker moet u op de garagepoort of aan de inrit plakken zodat het voor de zorgverstrekkers duidelijk is dat zij deze parking kunnen gebruiken.

Hoe vraag ik als zorgverstrekker een zorgparkingkaart aan?

De zorgverstrekkers kunnen op hun beurt een zorgparkingkaart aanvragen bij de gemeente, die hen toelaat om de ingeschreven parkings te gebruiken op momenten dat zij zorg verstrekken bij een patiënt. Deze zorgparkingkaart bevat hun naam en een telefoonnummer waarop zij bereikbaar zijn tijdens het verstrekken van de zorg. Zij moeten deze kaart altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit van hun wagen plaatsen, zodat u hen altijd kunt opbellen tijdens het gebruik van uw parking of inrit. Als u zelf dringend moet vertrekken, kunt u de zorgverstrekker dus vragen om zich even te verplaatsen.

Als u zelf zorgbehoevende bent en er komen zorgverstrekkers bij u aan huis, informeer hen dan ook zeker over dit project, en informeer hen dat zij hun zorgparkingkaart kunnen aanvragen bij de gemeente.

Als zorgverstrekker moet u zich persoonlijk aanbieden aan de balie van het dienstencentrum OC Berkenhof (Beekstraat 25, 3070 Kortenberg) om uw zorgparkingkaart aan te vragen. De aanvraag kan niet online gebeuren.

 

Online aanvragen

Contactinformatie