Adreswijziging - aankomst in de gemeente - aangifteformulier

Dit formulier moet u invullen wanneer u zich als nieuwe inwoner in onze gemeente komt vestigen. Als u al in Kortenberg woont en verhuist naar een ander adres in onze gemeente, vult u het formulier 'adreswijziging binnen de gemeente' in.

Als u dit document hebt ingevuld, zal een wijkagent komen controleren of u daadwerkelijk op het nieuwe adres woont. Nadien zult u worden uitgenodigd om uw identiteitskaart(en) te komen laten aanpassen.

Om ons te helpen u beter te dienen, kunt u uw telefoonnummer of e-mail adres invullen. Die gegevens staan niet op uw elektronische identiteitskaart.

Het rijksregisternummer is het nummer achteraan op uw elektronische identiteitskaart (xxxxxx xxx xx) of voor kinderen zonder elektronische identiteitskaart (kidsID), rechtsboven op de isi+-kaart van de mutualiteit.

Adres in Kortenberg? *
Adresgegevens 1
Adresgegevens 3

Vul hier het adres in waarnaar u verhuist

Vul hier het adres in waarnaar u verhuist.

Adresgegevens 2
Identiteit van de verhuizende gezinsleden *

Identiteit overig gezinslid 1

Vul hier de naam en het rijksregisternummer van eventuele andere gezinsleden in.

Uw eigen naam hoeft u natuurlijk niet meer in te vullen.

Ik wil nog een tweede gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 2

Ik wil nog een derde gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 3

Ik wil nog een vierde gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 4

Ik wil nog een vijfde gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 5

Ik wil nog een zesde gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 6

Ik wil nog een zevende gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 7

Ik wil nog een achtste gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 8

Situatie op het adres waarnaar u verhuist *

Aansluiting bij EcoWerf

Gelieve hieronder aan te duiden welke afvalcontainers van EcoWerf u wenst. Een restafvalcontainer van EcoWerf is verplicht per adres. (indien u bij iemand gaat inwonen, hoeft u dit niet in te vullen).

Restafval (een restafvalcontainer van EcoWerf is verplicht voor huishoudelijk afval)
Gft
Papier & karton

Recyclagepark

Elke gedomicilieerde meerderjarige inwoner van Kortenberg heeft toegang tot het recyclagepark via de elektronische identiteitskaart (eID).

Meer informatie over de afvalophaling en -inzameling in Kortenberg vindt u op de website van EcoWerf: www.ecowerf.be/kortenberg

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kan u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie