E-loket burgerzaken

 

Webformulieren dienst Burgerzaken

Hier vindt u alle webformulieren van de dienst burgerzaken. U hebt een elektronische identiteitskaart nodig om deze formulieren te kunnen invullen.

Binnen de 48 uur ontvangt u van ons bericht dat wij uw aanvraag goed ontvangen hebben en dat ze in behandeling is. De formulieren die u kunt aanvragen, worden u dan elektronisch toegestuurd via VERIFIEER. Op die manier bent u niet afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis en hoeft u zelf uw huis niet te verlaten.

Als u het e-loket voor de eerste keer gebruikt, raden we u aan eerst 'Wat is het e-loket?' te lezen. Zie onderaan deze pagina onder aanverwante pagina's.

Betaling
Alle formulieren die elektronisch worden aangevraagd en afgeleverd zijn gratis.

Geboorte en adoptie
Afschrift of uittreksel geboorteakte
Afschrift akte van erkenning
Afschrift akte van adoptie
Bewijs van leven

Nationaliteit
Akte van Belgische nationaliteit
Bewijs van nationaliteit
Afschrift akte van verlies of afstand van de Belgische nationaliteit
Afschrift akte van nationaliteitswijziging

Strafregister ('bewijs van goed gedrag en zeden')
Uittreksel uit het strafregister

Woonplaats en adres
Attest van woonst
Attest van woonst met adressenhistoriek
Attest van woonplaatshistoriek
Aangifte adreswijziging vanuit een andere gemeente naar Kortenberg
Aangifte adreswijziging binnen Kortenberg
Aanvraag bewijs van aangifte van adreswijziging
Attest van verblijf voor een huwelijk
Attest van verblijf en nationaliteit
Attest van wettelijke samenwoning
Uittreksel bevolkingsregister

Vetrek naar het buitenland
Aangifte vertrek naar het buitenland

Huwelijk of echtscheiding
Afschrift of uittreksel huwelijksakte

Uw beroep
Aangifte beroepswijziging (dit moet worden aangegeven ter vervollediging van uw gegevens in het rijksregister)

Overlijden of laatste wilsbeschikking
Aanvraag overlijdensakte
Attest wijze van teraardebestelling

Uw gezin
Aanvraag attest samenstelling gezin