E-loket Burgerzaken

Webformulieren dienst Burgerzaken

Hier vindt u alle webformulieren van de dienst Burgerzaken. U hebt een elektronische identiteitskaart nodig om deze formulieren te kunnen invullen.

Binnen de 48 uur ontvangt u van de dienst Burgerzaken bericht dat uw aanvraag goed ontvangen werd en dat ze in behandeling is. De attesten die u kunt aanvragen, worden u elektronisch toegestuurd via eSignFlow. Op die manier bent u niet afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis en hoeft u zelf uw huis niet te verlaten. U kunt te allen tijde de echtheid van een eSignFlow-document (laten) verifiëren.

Als u het e-loket voor de eerste keer gebruikt, raden we u aan eerst 'Wat is het e-loket?' te lezen. Zie onderaan deze pagina onder aanverwante pagina's.

Betaling

Alle formulieren die elektronisch worden aangevraagd en afgeleverd zijn gratis.

Geboorte en adoptie

Nationaliteit

Strafregister ('bewijs van goed gedrag en zeden')

Woonplaats en adres

Vertrek naar het buitenland

Huwelijk of echtscheiding

Uw beroep

Overlijden of laatste wilsbeschikking

Uw gezin