Adreswijziging - binnen in de gemeente - aangifteformulier

Via dit formulier kunt u aangifte doen van uw adreswijziging binnen de gemeente.

Dat betekent dat u dus al in Kortenberg woont en nu naar een ander adres verhuist binnen onze gemeente.

De wijkagent zal komen controleren of u effectief op het nieuwe adres verblijft. Nadien zult u worden uitgenodigd om uw identiteitskaart(en) te komen laten aanpassen.

Om ons te helpen u beter te dienen, kunt u uw telefoonnummer of e-mail adres invullen. Die gegevens staan niet op uw elektronische identiteitskaart.

Het rijksregisternummer is het nummer achteraan op uw elektronische identiteitskaart (xxxxxx xxx xx) of voor kinderen zonder elektronische identiteitskaart (kidsID), rechtsboven op de isi+-kaart van de mutualiteit.

Het attest wordt u elektronisch toegestuurd.

Adresgegevens 1

Vul hier het adres in waarnaar u verhuist

Vul hier het adres in waarnaar u verhuist.

Adresgegevens 2
Identiteit overig gezinslid *

Identiteit overig gezinslid 1

Vul hier de naam en het rijksregisternummer van eventuele andere gezinsleden in.

Uw eigen naam hoeft u natuurlijk niet meer in te vullen.

Ik wil nog een tweede gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 2

Ik wil nog een derde gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 3

Ik wil nog een vierde gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 4

Ik wil nog een vijfde gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 5

Ik wil nog een zesde gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 6

Ik wil nog een zevende gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 7

Ik wil nog een achtste gezinslid toevoegen *

Identiteit overig gezinslid 8

Aansluiting bij EcoWerf

Gelieve hieronder aan te duiden welke afvalcontainers van EcoWerf u wenst (indien u bij iemand gaat inwonen, dient u dit niet in te vullen).

De restafvalcontainer is verplicht.

Gft
Restafval
Papier & karton (wordt in voorjaar 2021 geleverd) *

Gelieve hieronder aan te duiden of u een containerparkkaart wenst.

 Indien u al in het bezit van een recyclageparkkaart van EcoWerf, maar van een andere gemeente, dient u ook 'Ja' aan te duiden.

Recyclageparkkaart *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kan u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie