Charterstuurgroep

Naar aanleiding van het toekomsttraject Kortenberg 2020 dat o.a. resulteerde in het Charter voor de Toekomst van Kortenberg werd er een projectgroep in het leven geroepen om deze initiatieven voor te bereiden. Deze projectgroep werd begin dit jaar uitgebreid met nieuwe mensen en heeft nu het statuut van permanente Charterstuurgroep. Elk jaar zullen we opnieuw aan deelnemers van participatieprojecten vragen wie zin heeft om deze groep te versterken. Het mag immers geen gesloten clubje worden.

De opdracht van deze stuurgroep is om er mee over te waken dat het gevoerde beleid in overeenstemming is met de charterprincipes. Hiervoor zal steeds iemand van de groep aanwezig zijn op de gemeenteraad. Daarnaast is ze ook pleitbezorger en waar mogelijk facilitator voor allerlei initiatieven die invulling geven aan de participatieve democratie. Ten slotte wil ze ook op allerlei manieren mensen samenbrengen om de ideeën die uit de participatieve processen naar bovenkomen een voedingsbodem te geven voor realisatie. Dit kan ook inhouden dat mensen hun idee kunnen aftoetsen bij de Charterstuurgroep. Het is immers een diverse groep die als klankbord kan dienen voor initiatiefnemers. De charterprincipes moeten daarbij steeds als uitgangspunt dienen.

De volgende personen werken mee in de Charterstuurgroep: Jean Vander Elst (voorzitter), Carlas Dias, Chris Taes, Frie De Greef,  Joris De Meutter, Kris Legroe, Lia Vandeven, Nancy Govaerts 

 Wil je de Charterstuurgroep contacteren dan kan dit via charterstuurgroep@kortenberg.be.

Contactinformatie