Kortenberg 2020

De gemeente Kortenberg denkt na over haar toekomst en nodigt inwoners uit om mee te denken en te dromen. Waar willen wij staan in 2020? In welke gemeente willen wij dan leven? In welke omgeving willen we onze kinderen of kleinkinderen zien opgroeien? Wat zijn dan de gemeenschappelijke kernwaarden die wij delen? Via welke concrete acties kunnen we dat toekomstbeeld waarmaken?

Met het initiatief ’Kortenberg 2020‘ denkt de gemeente na over haar toekomst. Op 21 april 2012 zijn hiervoor 80 mensen samengekomen in de Oude Abdij en GC Colomba. Deze diverse groep met mensen uit alle deelgemeenten, van alle leeftijden en met bijna evenveel mannen als vrouwen, heeft een hele dag gedroomd en nagedacht over de toekomst van Kortenberg.

Na het oplijsten van de sterke punten van onze gemeente werd er in kleine groepjes gedroomd over een ideale toekomst voor Kortenberg. Dit resulteerde in een tiental droombeelden die in woord en beeld op papier werden gezet.

In de namiddag werd op de gemeenschappelijke aspecten van de verschillende dromen verder gewerkt. Via brainstormsessies werden tal van concrete ideeën naar boven gehaald om ervoor te zorgen dat de dromen ook werkelijkheid kunnen worden.
 
Het spreekt voor zich dat het werk hiermee niet af is. Op deze manier werd wel een basis gelegd om de ruimere bevolking te bevragen over deze resultaten. Nu moet alles verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden. De bedoeling is om op 27 september, de verjaardag van het Charter, een nieuw Charter voor te stellen met krachtige ambities voor de toekomst van Kortenberg.

Bekijk het fotoverslag.
Bekijk een getekend verslag van de dromen.
Bekijk het getekend verslag van de voornaamste concrete ideeën.
Bekijk een uitgebreid geschreven verslag met alle ideeën (oriëntatienota).

Meer info: charterstuurgroep@kortenberg.be
In samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten