Chartertoets 2013

Chartertoets beleidsplan 2013-2018

In 2012 heeft een diverse groep van 80 inwoners nagedacht over de toekomst van Kortenberg. Dit resulteerde in een nieuw Charter voor de toekomst van Kortenberg en in een oriëntatienota met zeer veel concrete ideeën. Het bestuur heeft de grote beleidskeuzes voor de komende 6 jaar uitgewerkt in het beleidsplan 2013-2018. Het bestuur heeft dit beleidsplan afgetoetst op de principes van het Charter. Daarna was het woord aan de gemeenteraad.
De zes principes van het charter waaraan het beleidsplan werd afgetoetst zijn de volgende. Voor elke van deze principes is één schepen bevoegd.

  • Een solidaire samenleving (Alexandra Thienpont)
  • Een kruispunt van alle generaties en culturen (Harold Vanheel)
  • Een open gemeenschap met plaats voor ontmoeting met de ander (Ann Vannerem)
  • Ruimte om te leven en te beleven (Bart Nevens)
  • Groene verbindingen (Kristien Goeminne)
  • Duurzaam vooruit gaan (Sabine Ledens)

Op zondagvoormiddag 2 juni 2013 kwamen 36 inwoners en 6 schepenen samen om voor de eerste keer de Chartertoets toe te passen. Voor de rekrutering van de deelnemers werd in eerste instantie geput uit de deelnemers van de toekomstverkenning van april 2012. Er was ook een oproep naar nieuwe deelnemers; daar zijn 5 extra deelnemers uit voortgekomen.
Het opzet van deze chartertoets was dat de deelnemers volgens hun eigen keuze werden ingedeeld in kleine groepjes gaande van 4 tot 8 personen. Met deze kleine groepjes werden in de loop van de voormiddag 11 beleidsthema’s behandeld.  Deze behandeling hield in dat de bevoegde schepen de plannen voor het toekomstig beleid  toelichtte. Nadien werd binnen het groepje via een beoordelingssysteem bepaald in welke mate de grondbeginselen van het Charter hierin terug te vinden waren.

Lees het verslag van dit gesprek.

Contactinformatie