Droom en denk mee over de toekomst van Kortenberg

Het Charter voor de toekomst van Kortenberg: een participatief traject in 2012

In 2012 kwamen Kortenbergenaren een dag lang samen om te dromen over de vraag: in welke omgeving willen we onze kinderen of kleinkinderen zien opgroeien? Het resultaat was het Charter voor de toekomst van Kortenberg. Op kortenberg.be/het-charter-van-kortenberg lees je daar meer over.

6 grondbeginselen van het Charter: ook voor de toekomst?

Het Charter dat in 2012 na de eerste droom- en denkdag ontstond, drukte in 6 grondbeginselen uit hoe de inwoners van Kortenberg met al zijn deelgemeenten dachten over vragen als: Waar willen wij staan in 2020? In welke gemeente willen wij dan leven? Wat zijn de gemeenschappelijke kernwaarden die wij delen? 

Na een tiental jaar is het tijd om de blik opnieuw op de toekomst te richten. De samenleving is immers voortdurend in verandering. Dat hebben we de laatste jaren heel goed gemerkt: een gezondheidscrisis, klimaatacties, vragen over energiekosten, .... Daarom buigen we ons op een nieuwe droom- en denkdag over de vraag hoe Kortenbergenaren vandaag denken over de grondbeginselen die tien jaar geleden werden gedroomd:

  1. een solidaire samenleving waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van elke mens en bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren onder ons
  2. een kruispunt voor alle generaties en culturen waarbij we, met fundamentele eerbied voor onze eigen taal en cultuur, met wederzijds respect voor verschillen, in dialoog zoeken naar wat ons verbindt: we komen samen, luisteren naar elkaar en delen kennis en ervaringen binnen één lokale gemeenschap
  3. een open gemeenschap met plaats voor ontmoeting met de ander waarbij onze gemeente een gastvrije, publieke omgeving is waar mensen cultuur beleven, zich ontwikkelen, samenwerken, elkaar ontmoeten en feesten en waar we samen omgaan met diversiteit met respect voor ieders eigenheid
  4. een lokale ruimte om in te leven en te beleven waarvoor Kortenberg een aangename, zuurstofrijke, schone omgeving biedt waar het goed is om te leven, een rustpunt in een continu veranderende leefwereld
  5. een plaats met groene verbindingen tussen het centrum en de dorpskernen, met de grootstad en de wereld zodat alle bewoners zich op gepaste, afwisselende manieren kunnen verplaatsen
  6. een gemeenschap die duurzaam vooruit gaat waarbij we samen experimenteren en vernieuwen vanuit onze eigen wortels: we waarderen en behouden wat goed is, om van daar uit te groeien naar mensvriendelijke vooruitgang waarbij we streven naar een zo groot mogelijk evenwicht tussen mens, economie en leefmilieu.

Denk en droom mee over Kortenberg 2040

Wil jij samen met andere inwoners positief en constructief ideeën uitwisselen? 

Dan verwachten we je op zaterdag 11 maart 2023 in OC Berkenhof. Heel de dag gaan we samen dromen, denken en praten over hoe Kortenberg er voor ons kan uitzien in 2040 en verder.

 

Schrijf je in voor de droom- en denkdag over de toekomst van Kortenberg.

 

Contactinformatie