Droom en denk mee over de toekomst van Kortenberg

Charter voor de toekomst van Kortenberg

In 2012 kwamen Kortenbergenaren een dag lang samen om te dromen over de vraag: in welke omgeving willen we onze kinderen of kleinkinderen zien opgroeien? Het resultaat was het Charter voor de toekomst van Kortenberg. Op kortenberg.be/het-charter-van-kortenberg lees je daar meer over.

Het Charter dat in 2012 na de eerste droom- en denkdag ontstond, drukte in 6 grondbeginselen uit hoe de inwoners van Kortenberg met al zijn deelgemeenten dachten over vragen als: Waar willen wij staan in 2020? In welke gemeente willen wij dan leven? Wat zijn de gemeenschappelijke kernwaarden die wij delen? 

Na een tiental jaar was het tijd om de blik opnieuw op de toekomst te richten.

Droom- en denkdag 11 maart 2023

Op een nieuwe droom- en denkdag bogen bestuurders en inwoners zich over de vraag hoe Kortenbergenaren vandaag denken over de grondbeginselen die tien jaar geleden werden gedroomd. In een constructieve en positieve sfeer werden er ideeën uitgewisseld.

Een vijftigtal inwoners en bestuurders van Kortenberg droomden er samen meer dan 200 ideeën bij elkaar en werkten er zo’n 20 daarvan dieper uit.

In de voormiddag speelden de aanwezigen het spel 'Charterstarter'. Dit spel had niet alleen als doel kennis te maken met elkaar, maar ook om de zes principes uit het Charter te verkennen door middel van situaties die uit het leven gegrepen zijn. De charterprincipes zijn immers geen holle slogans hebben maar ook impact op het dagelijks handelen van een inwoner.

In de namiddag werd er in gesprekstafels per Charterprincipe verdergegaan, onder de noemer: De Principe-jagers. In dit deel dachten de aanwezige inwoners na over de invulling van de principes op gemeenschapsniveau. Met andere woorden: als we als inwoners en gemeente voor deze principes staan, wat betekent dit dan voor ons? Hoe vullen we die principes in? En wie kan wat doen om deze principes na te streven?

De aanwezigen praatten bij deze actualisering over thema’s als ontmoeting, inclusiviteit, dorpskern, buurten, generaties, groen, deeleconomie en mobiliteit binnen het kader van de zes grondbeginselen van het Charter voor de toekomst van Kortenberg. Daarbij stonden de thema's ontmoeting, diversiteit/inclusiviteit en dorpskern met stip vooraan als meest besproken thema's. Al deze thema's werden binnen zo goed als elk principe aangehaald. Daarmee maakten de deelnemers duidelijk wat zij waardevol vinden voor een Kortenberg waar het fijn wonen is voor hun kinderen en kleinkinderen. 

De dag werd afgesloten door de doprsdichter Johan Teirlinck, die ter plekke een gedicht componeerde over de gesprekken. Tim Pauwels, inwoner en journalist, rondde af met een betoog over democratie en samenwerking. 

De stem van kinderen en jongeren werd natuurlijk niet vergeten. De kindergemeenteraad speelde in februari een Charterversie van een inleefspel over de werking van de gemeente. Jongeren kunnen doorlopend hun ei over de gemeente kwijt op aanstekers.org/kortenberg.

Studenten van de Nederlandse taalles in Everberg deden de droom-en denkoefening ook vanuit hun perspectief als nieuwe inwoner.

De Chartergroep, de kerngroep van inwoners en bestuur die alle activiteiten rond het Charter in goede banen leidt, verwerkte al deze informatie tot een vernieuwde versie van het Charter voor de toekomst van Kortenberg. Daarin maken aanvullingen op de tekst van tien jaar geleden de zes grondbeginselen nog concreter.

 

 

 

Contactinformatie