Echtscheiding

Een echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk huwelijkscontract tijdens het leven van de echtgenoten, onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien in de wet.
De wet onderscheidt:

 • scheiding van tafel en bed
 • scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming
 • echtscheiding op grond van bepaalde feiten
 • echtscheiding door onderlinge toestemming
 • omzetting scheiding van tafel en bed in echtscheiding.

De echtscheiding heeft gevolgen ten aanzien van de persoon van de echtgenoten vanaf het ogenblik dat de uitspraak van het vonnis van de rechtbank of het arrest van het Hof van Beroep (d.w.z dat de beroepstermijn is verstreken) in kracht van gewijsde is gegaan. Dit geldt eveneens voor het afstammingsrecht. Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Het vonnis wordt door de griffier van de rechtbank of de griffier van het Hof van Beroep rechtstreeks aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden. Vanaf de datum van overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden. Indien het huwelijk voltrokken was in het buitenland is de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel bevoegd om de overschrijving te doen.

Contactinformatie

 • Dienst Burgerzaken

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel (niet in het weekend) naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel (niet in het weekend) naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren