Erkenning tot energiedeskundige type A

Als erkend energiedeskundige type A bent u bevoegd voor de opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC’S) voor bestaande wooneenheden, kleine niet-residentiële gebouwen en gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) beheert de lijst met erkende energiedeskundigen type A.

Hieronder staat een samenvatting van de erkenningsprocedure. Voor meer details, zie: Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A (op EPC-pedia).

Voorwaarden

Om aan de slag te kunnen als energiedeskundige type A moet u voldoen aan onderstaande erkenningsvoorwaarden:

 • volgen van een basisopleiding
 • binnen de twaalf maanden na het bekomen van het getuigschrift van deze basisopleiding
  • slagen voor een examen
  • registreren in de Energieprestatiedatabank en ondertekenen van de verklaring op eer.

De energiedeskundige type A moet:

 • een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluiten
 • gebruik maken van de certificatiesoftware die het VEKA ter beschikking stelt
 • de werkwijzen uit het inspectieprotocol volgen bij het opmaken van de EPC’s
 • jaarlijks permanente vorming te volgen om de erkenning te behouden. Wie de permanente vorming niet volgt, kan zijn erkenning verliezen.

Procedure

 • Een opleiding die erkend is door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Na de voltooiing van deze opleiding krijgt u een getuigschrift. Het getuigschrift is 12 maanden geldig. Binnen de geldigheid van het getuigschrift van de basisopleiding moet u slagen voor een examen en zich registeren als energiedeskundige type A.
 • Op basis van het getuigschrift kunt u zich voor een examen inschrijven bij een exameninstelling die erkend is door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Sommige opleidingsinstellingen bieden aansluitend op de opleiding een examen aan. U kunt meermaals deelnemen aan een examen.
 • Bent u geslaagd, dan moet u zich registreren als energiedeskundige type A in de Energieprestatiedatabank.
  • U onderschrijft hierbij de verklaring op eer.
  • U sluit een verzekering beroepsaansprakelijkheid af.
 • Om uw erkenning te behouden volgt u jaarlijks 6 uur permanente vorming, behalve in het jaar dat u geslaagd bent voor het examen.

Bedrag

Kost

De opleidingsinstellingen bepalen zelf de kostprijs van de basisopleiding, de permanente vorming en het examen.