Grote Kortenberg-enquête 2023: resultaten

Van 1 september tot 15 oktober 2023 konden inwoners van Kortenberg de Grote Kortenberg-enquête invullen. De resultaten van deze bevraging worden nu beschikbaar gemaakt.

De bevraging maakt deel uit van de Chartertoets 2024. De Chartertoets werd ontwikkeld als werkinstrument om de wijze waarop aan de grondbeginselen uit het Charter voor de toekomst van Kortenberg werd gewerkt, te toetsen. Hiermee worden de wensen, dromen en prioriteiten van inwoners als leidraad aangereikt aan beleidsmakers voor toekomstig beleid, en wordt een constructieve dialoog tussen inwoners en beleidsmakers gestimuleerd. De representatieve bevraging, waarvan de resultaten hier beschikbaar zijn, voedt deze dialoog.

Hoe lees je deze resultaten?

Het betreft een tevredenheidsenquête, waarbij gepeild wordt naar de beleving van inwoners. Een eerdere bevraging uit 2017 is de nulmeting en zorgt voor vergelijkingspunten voor de resultaten van de huidige enquête uit 2023. Let wel, er wordt niet bevraagd of geduid waarom er al dan niet verschuivingen plaatsvinden. 

De eerste pagina’s geven een overzichtsblik van het opzet, de samengevatte resultaten en wie de deelnemers aan de Grote Kortenberg-enquête zijn.

Vervolgens wordt er dieper in de resultaten gedoken.

Een eerste onderdeel van de bevraging polste naar de manier waarop inwoners zich bewegen in en zich informeren over hun omgeving, hoe ze hun dorp en buurt beleven en er samenleven. Inwoners kregen binnen deze vragenreeks ook de kans om maximaal drie prioriteiten mee te geven die in hun buurt zouden moeten worden aangepakt. Hier wordt getoond welk belang inwoners aan bepaalde thema’s hechten.

In een volgende reeks vragen bekeken we de tevredenheid over een heel aantal realisaties. Deze realisaties worden ingedeeld in de zes charterprincipes. De charterprincipes zijn immers de kapstok waaraan we hier de wensen en prioriteiten van inwoners ophangen.

De rode balken geven de scores van 1 tot 6 aan, de oranje balken van 7 tot 8 en de groene balken van 9 tot 10. Grijswaarden geven aan hoeveel inwoners aanduidden dat ze niet genoeg over een onderwerp weten om een score te kunnen of willen geven.

De prioriteitenmatrix geeft inzicht in welke thema's een impact hebben op de tevredenheid van inwoners. De matrix zegt minder over het belang dat inwoners hechten aan het verbeteren van de toestand op bepaalde thema's.

Tot slot geven de resultaten inzicht in hoe inwoners staan tegenover het zelf nemen van acties en verantwoordelijkheid bij het invullen en beter maken van de gemeente.  

Een heel aantal inwoners nam de tijd en moeite deze bevraging in te vullen, waarvoor dank! Kristel Gielis winnaar pakket streekproductenDankzij de  inspanningen van deze inwoners zijn de resultaten van de Grote Kortenberg-enquête representatief en kunnen zij een stevige basis vormen voor verdere acties.

Contactinformatie