Grote Kortenberg-enquête 2023

Wat vind jij waardevol?

Ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van het Charter van Kortenberg stelde het gemeentebestuur in 2012 samen met de inwoners een nieuw charter op. De droom- en denkdag in maart 2023 resulteerde in een actuele versie van het Charter voor de toekomst van Kortenberg.

Als engagement werd in het Charter opgenomen dat er telkens op het einde van een legislatuur een ‘Chartertoets’ zal worden uitgevoerd. Hiermee wordt gezamenlijk nagegaan hoe de grondbeginselen van dit Charter door het bestuur worden ingevuld. De basis voor de Chartertoets wordt gelegd door een grote inwonersbevraging, die van 1 september tot en met 15 oktober 2023 plaatsvond.

De resultaten werden op 13 december 2023 toegelicht aan de verschillende Kortenbergse adviesraden. Zij interpreteren de resultaten en trekken er conclusies uit, om dan de beste adviezen te formuleren naar het beleid. Deze adviezen worden verzameld in een Chartertoets.

Zowel de resultaten van de bevraging als de Chartertoets bieden zo een objectieve en constructieve leidraad bieden aan het toekomstige beleid.   

Voorwaarden

Je kon tot 15 oktober 2023 deelnemen aan deze enquête als inwoner van Kortenberg.

Met ‘Kortenberg’ werd doorheen heel de bevraging de vier deelgemeenten bedoeld.

Procedure

Inwoners van Kortenberg konden de bevraging van 1 september tot en met 15 oktober 2023 invullen, online of op papier.

De Grote Kortenberg-enquête 2023 maakt onderdeel uit van de Chartertoets.

De resultaten van de Grote Kortenberg-enquête werden voorgelegd aan inwoners, bestuurders en adviesraden.

De adviesraden nemen de tijd om hun advies of memorandum te enten op de aangeleverde informatie. Dit is de eigenlijke toets: de adviesraden formuleren conclusies en adviezen uit de resultaten. 

Deze adviezen worden ten slotte verzameld in de Chartertoets. Dit werkinstrument wordt aangereikt aan het toekomstige beleid, en kan als belangrijke leidraad dienen voor het opstellen van het beleidsprogramma. De Chartertoets, inclusief de adviezen, vormt daarnaast een aanzet voor een constructieve dialoog tussen burger en bestuur.

Contactinformatie