Grote Kortenberg-enquête 2023

Wat vind jij waardevol?

Ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van het Charter van Kortenberg stelde het gemeentebestuur in 2012 samen met de inwoners een nieuw charter op. De droom- en denkdag in maart 2023 resulteerde in een actuele versie van het Charter voor de toekomst van Kortenberg.

De Chartergroep, een groep van geëngageerde inwoners, neemt samen met het gemeentebestuur het engagement om op het einde van elke legislatuur een ‘Chartertoets’ uit te voeren. Hiermee wordt gezamenlijk nagegaan hoe de grondbeginselen van dit Charter door het bestuur worden ingevuld. De basis voor de Chartertoets wordt gelegd door een grote inwonersbevraging.

Geef van 1 september tot 15 oktober 2023 aan wat jij waardevol vindt.

De enquête invullen duurt ongeveer 15 minuten. Je maakt met je deelname kans op een van de drie pakketten met streekproducten.

De resultaten worden toegelicht aan de verschillende Kortenbergse adviesraden. Zij interpreteren de resultaten en trekken er conclusies uit, om dan de beste adviezen te formuleren naar het beleid. Deze adviezen worden verzameld in een Chartertoets.

Zowel de resultaten van de bevraging als de Chartertoets worden overhandigd aan de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024.

Voorwaarden

Je bent een inwoner van Kortenberg.

Met ‘Kortenberg’ worden doorheen heel de bevraging de vier deelgemeenten bedoeld.

Procedure

Inwoners van Kortenberg kunnen de bevraging van 1 september tot en met 15 oktober 2023 invullen:

De Grote Kortenberg-enquête 2023 maakt onderdeel uit van de Chartertoets.

De resultaten van de Grote Kortenberg-enquête worden voorgelegd aan inwoners, bestuurders en adviesraden.

De adviesraden nemen de tijd om hun advies of memorandum te enten op de aangeleverde informatie. Dit is de eigenlijke toets: de adviesraden formuleren conclusies en adviezen uit de resultaten. 

Deze adviezen worden ten slotte verzameld in de Chartertoets. Dit werkinstrument wordt aangereikt aan het toekomstige beleid, en kan als belangrijke leidraad dienen voor het opstellen van het beleidsprogramma. De Chartertoets, inclusief de adviezen, vormt daarnaast een aanzet voor een constructieve dialoog tussen burger en bestuur.

Vul de Grote Kortenberg-enquête 2023 online in

Contactinformatie