Handicap + 65 jaar

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is.

Procedure

  • Inwoners van Vlaanderen kunnen voor ondersteuning van een aanvraag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, of een herziening terecht bij hun zorgkas.
  • Inwoners van Brussel kunnen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden terecht bij de FOD Directie-Generaal Personen met een handicap.

Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van het Welzijnshuis voor het aanvragen van uw tegemoetkoming voor hulp aan persoon met een beperking van 65 jaar of ouder.

Meebrengen

Identiteitskaart en pincode van de persoon waarvoor de aanvraag gebeurt.

Regelgeving

Organisatie De Vlaamse Sociale Bescherming
Adres Koning Albert II- laan 35 bus 37 1030 Brussel
Tel 02 553 46 54 ( bereikbaar elke werkdag van 9u tot 16u)
Website www.vlaamsesocialebescherming.be
E-mail vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be
Afspraak maken voor vragen i.v.m. handicap voor personen van 65 jaar en ouder