Klachten DifTar & EcoWerf

Bij klachten over de afvalophaling of de DifTar-werkwijze of - afrekening moet u zelf contact opnemen met EcoWerf via het gratis nummer 0800 97 0 97 of info@ecowerf.be . 
Dit met het oog op een efficiënte behandeling en opvolging van de klacht door Ecowerf.

Uitzonderingen

Indien er problemen zouden zijn in een volledige straat of een gebied kunt u een melding versturen naar de gemeente via het meldingsformulier dat u onder aan deze pagina vindt.

Online aanvragen