Participatie: wat is dat juist?

Samen met jou wil het gemeentebestuur van Kortenberg een nog fijnere plek maken om te wonen, werken en zijn. Je kunt helpen door mee na te denken, te doen en te beslissen over verschillende projecten.

Op deze pagina vind je terug hoe betrokkenheid en dialoog van burgers bij het beleid eruit kan zien.

Enkele kernbegrippen

Het gemeentebestuur luistert graag naar 'bij Kortenberg betrokken burgers'.

Je bent een bij Kortenberg betrokken burger als je je betrokken voelt bij wat er in de gemeente gebeurt, omdat je een inwoner bent, een handelaar of zaakvoerder, omdat je in de gemeente werkt, omdat je actief bent in een vereniging in de gemeente, enzoverder. 

Die dialoog kan op verschillende manieren vorm krijgen.

 • Het lokale bestuur kan je informeren. Je krijgt toegankelijke, actuele, transparante en relevante informatie.
  • Het gemeentebestuur zegt dan: "Wij houden jullie op de hoogte."
 • Het lokale bestuur raadpleegt je als het vraagt naar je mening of voorstellen. Het bestuur kan ook reactie vragen over specifieke onderwerpen, beslissingen of plannen. Het bestuur verbindt zich er echter niet toe je mening of voorstellen te volgen. 
  • Het gemeentebestuur zegt hiermee: "Wij erkennen en luisteren naar jullie."
 • Het lokale bestuur kan ook advies vragen aan jou en je actief betrekken. Je kan samen met anderen onderwerpen en ideeën aanbrengen en oplossingen formuleren. De communicatie verloopt in twee richtingen en er is interactie. Het lokale bestuur houdt rekening met het advies maar neemt zelf wel de uiteindelijke beslissing.
  • Het gemeentebestuur zegt dan: "Wij luisteren naar jullie en vragen om mee naar oplossingen te zoeken."
 • Het lokale bestuur en de bewoners kunnen ook als gelijken samenwerken of co-produceren. Er wordt samen een plan ontwikkeld dat uitgevoerd wordt. Het lokale bestuur neemt de beslissing en verbindt zich hierbij aan de overeengekomen oplossing.
  • Bij deze werkwijze zegt het gemeentebestuur: "Wij gaan met jullie samenwerken zodat jullie zorgen en ambities terugkomen in de besluiten."
 • Een laatste manier van participeren is het (mee)beslissen. Daarbij bepalen het bestuur en de bewoners samen de agenda: samen wordt gezocht naar oplossingen en er wordt samen beslist, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij de burgers ligt.
  • Het gemeentebestuur zegt hier: "Wij werken met jullie samen en ondersteunen jullie waar mogelijk en nodig." Voor deze laatste vorm zijn er nog geen voorbeelden of plannen in Kortenberg.

Via een aantal iconen word je bij een participatietraject geïnformeerd over de manier waarop je betrokken zal worden. Zo weet je telkens van in het begin wat je kan verwachten.

Iconen informeren, raadplegen, adviseren, co-produceren,

 

Hoe kan jij participeren?

Het gemeentebestuur zal je waar relevant en mogelijk uitnodigen om te participeren rond bepaalde thema’s. Je blijft op de hoogte van zulke vragen door

Het bestuur staat ook open voor (het ondersteunen of mee realiseren van) ideeën van burgers. Meer informatie daarover vind je via:

Waarom meedoen?

Wanneer er gevraagd wordt om mee na te denken of om samen te werken, dan is dat onder andere omdat het gemeentebestuur verwacht een of meerdere positieve doelen kunnen bereikt worden via de participatie. Dat is ook zo als je zelf ideeën voorstelt.

 • Door mee te doen of te denken, heb je als burger de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de wereld om je heen.
 • Als je meedoet aan een participatietraject rond een bepaald thema, dan ben je ook meer 'mee' met de verdere stappen rond dat thema.
 • Door mee na te denken, help je samen met anderen mee om veel verschillende ideeën te bedenken. Samen weten we meer!
 • Door mee te doen, mee te denken en dat met anderen te delen, ontdek je dat je best wel wat weet en kan. 
 • Wanneer je samen met anderen gaat nadenken, overleggen, samenwerken, dan ontstaat er een (mogelijke) uitwisseling tussen posities. Er komt begrip voor en/of inzicht in de ideeën en standpunten van anderen, en gedeelde belangen en interesses worden ontdekt. Standpunten hoeven niet te veranderen, maar er kan wel meer wederzijds begrip gevormd worden, en beter geïnformeerde argumenten.

Wanneer vraagt het gemeentebestuur jouw input?

Een gemeentebestuur werkt met beleidsperiodes van vijf jaar. Op elk moment kan de gemeente beslissen dat het goed zou zijn burgers te betrekken bij (een onderdeel van) het beleid. 

Wanneer de gemeente aan jou betrokkenheid of inspraak vraagt, dan gaat het steeds over een onderwerp dat aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Het gaat over iets dat een grotere groep burgers aanbelangt, het overstijgt individuele belangen.
 • Het participatietraject zal een positief effect teweegbrengen. Het gaat over één of meer van volgende:
  • Het lokaal bestuur en bij Kortenberg betrokken burgers wisselen kennis uit: ze leggen hun gedeelde ervaringen en kennis samen.
  • De kwaliteit van het beleid wordt verhoogd. Wat het bestuur realiseert, is beter geworden.
  • Meer mensen voelen zich betrokken bij wat er wordt gerealiseerd en vinden wat er gedaan wordt ook goed gedaan.
  • Het samen leven van mensen, de sociale cohesie wordt er beter van.

Hoe werkt het concreet?

Het gemeentebestuur zal een traject uitwerken voor de participatie. Daarbij wordt bewust nagedacht over welke vorm dit zal aannemen (informeren, raadplegen, adviseren, co-produceren) en via welke methode er gewerkt wordt (een infomarkt, een praatcafé, een workshop, een denk- en doewandeling,...). 

Het bestuur bekijkt ook goed van wie ze de mening willen horen. Zijn dat bepaalde doelgroepen, personen die op een bepaalde plek wonen, alle bij Kortenberg betrokken burgers, wordt de adviesraad bij het traject betrokken, enz... 

Alle nodige informatie verschijnt via verschillende kanalen, afhankelijk van het traject.

Bijvoorbeeld: via het infoblad 'Kortenberg', via de website, via sociale media. Het project kan ook een plaats krijgen op het digitaal burgerparticipatieplatform Voluit samen. Je kunt daar altijd door de actieve en openbare projecten bladeren en lezen. Wil je ook meedoen, dan moet je registreren. 

Vragen?

Op andere plaatsen op de website van Kortenberg vind je heel wat informatie. Neem zeker eens een kijkje op kortenberg.be/participatie

Heb je een vraag, dan kan je de participatieambtenaar van de gemeente contacteren via participatie@kortenberg.be. 

Contactinformatie