Pluim: gezinszorg

Lukt het niet om alles gedaan te krijgen? Heb je hulp nodig bij persoonsverzorging, het huishouden of onderhoud van jouw woning? Gaat het minder vlot en kijk je uit naar ondersteuning of extra gezelschap?

Dan is er Pluim. Onze zorg voor jou.

De dienst Pluim helpt je om op een comfortabele manier in jouw thuisomgeving te blijven wonen. Afhankelijk van je hulpvraag en hulpbehoevendheid (fysiek, psychisch en/of sociaal) kan de hulp tijdelijk of voor een langere periode aangeboden worden.

Pluim wil je zo optimaal en zo comfortabel mogelijk ondersteunen in je eigen vertrouwde omgeving.

Pluim is er voor alle inwoners van Kortenberg die ondersteuning wensen omdat ze ouder worden of eenzaam zijn, na een operatie of een bevalling, bij een revalidatie, invaliditeit of een psychisch probleem.

Wat is Pluim?

Pluim beschikt over gediplomeerde verzorgenden, die op basis van respect en vertrouwen de zorg voor jou opnemen. De verzorgenden zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Pluim is een samenwerking van de thuisdiensten van het Welzijnshuis Kortenberg en het Sociaal Huis Herent.

Wat is het aanbod van Pluim: gezinszorg?

Pluim biedt kwalitatieve zorg aan. Je kan op Pluim rekenen en steunen.

Pluim speelt flexibel in op al jouw vragen, biedt hulp op maat en een luisterend oor. Zorg op lange en korte termijn, voor jong en oud: er wordt samen naar een oplossing gezocht. Door onze expertise die niet beperkt tot enkel zorg, kan er snel gehandeld worden. 

Persoonsverzorging

De verzorgende bieden hulp bij het wassen en kleden, verzorgen je haar, baard, tanden, voeten en handen, bieden hulp bij jouw verplaatsing of kraamhulp.

Huishoudelijke hulp

De verzorgenden doen boodschappen, bereiden en begeleiden maaltijden, geven informatie over gezonde voeding, wassen, strijken, doen naai- en verstelwerk, maken je bed op, verzorgen de planten en kleine huisdieren of bieden hulp bij jouw administratie.

Psychosociale en pedagogische ondersteuning

De verzorgenden bieden begeleiding bij de activiteiten van het dagelijks leven, bevorderen jouw sociale contacten, bieden een luisterend oor, geven informatie over hulpmiddelen en andere hulpverleners.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

De maatschappelijk werk(st)er komt bij jou aan huis om de hulp te bespreken en een sociaal onderzoek te voeren.

Meebrengen

Een verantwoordelijke komt op huisbezoek en geeft antwoord op jouw vragen. In dialoog met jou, de mantelzorger en mogelijke andere hulpverleners zorgt Pluim voor een oplossing op maat. Tijdens het huisbezoek kan de verantwoordelijke een BelRai Screener uitvoeren die de zorgzwaarte van de aanvrager bepaalt.

Volgende documenten heb je ter beschikking bij een huisbezoek:

  • identiteitskaart
  • inkomstenbewijzen
  • eventueel invaliditeitsattest

Bedrag

Je betaalt een persoonlijke bijdrage per uur. Deze bijdrage wordt bepaald op basis van je inkomen en gezinssamenstelling. Pluim volgt hierbij de tarieven van de Vlaamse overheid. Jaarlijks volgt er een herziening. Ook kijkt Pluim voor jou na of je alle tegemoetkomingen geniet waar je recht op hebt. Heb je het financieel (tijdelijk) moeilijker, dan wordt er samen bekeken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Regelgeving

Contactinformatie