Pluim: huishoudelijke hulp

Lukt het niet om alles gedaan te krijgen? Heb je hulp nodig bij persoonsverzorging, het huishouden of onderhoud van jouw woning? Gaat het minder vlot en kijk je uit naar ondersteuning of extra gezelschap? Dan is er Pluim. Onze zorg voor jou.

De dienst Pluim helpt je om op een comfortabele manier in jouw thuisomgeving te blijven wonen. Afhankelijk van je hulpvraag en hulpbehoevendheid (fysiek, psychisch en/of sociaal) kan de hulp tijdelijk of voor een langere periode aangeboden worden.

Pluim wil je zo optimaal en zo comfortabel mogelijk ondersteunen in je eigen vertrouwde omgeving.

Pluim is er voor alle inwoners van Kortenberg die ondersteuning wensen omdat ze ouder worden of eenzaam zijn, na een operatie of een bevalling, bij een revalidatie, invaliditeit of psychisch probleem

Wat is Pluim?

Pluim beschikt over huishoudelijke hulpen, die op basis van respect en vertrouwen de zorg voor jou opnemen. De huishoudelijke hulpen zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Pluim is een samenwerking van de thuisdiensten van het Welzijnshuis Kortenberg en het Sociaal Huis Herent.

Wat is het aanbod van Pluim: huishoudelijke hulp?

Je kan een beroep doen op de huishoudelijke hulpen van Pluim. Zij staan garant voor het onderhoud van jouw woning.

Voorwaarden

Je bent een inwoner van Kortenberg.

Meebrengen

Een verantwoordelijke komt op huisbezoek en geeft antwoord op jouw vragen. In dialoog met jou, de mantelzorger en mogelijke andere hulpverleners zorgt Pluim voor een oplossing op maat. Tijdens het huisbezoek kan de verantwoordelijke een BelRai Screener uitvoeren die de zorgzwaarte van de aanvrager bepaalt.

Volgende documenten heb je ter beschikking bij een huisbezoek:

  • identiteitskaart
  • Beschikken over dienstencheques

Bedrag

Voor deze hulp ben je verplicht dienstencheques aan te kopen. Een dienstencheque kost negen euro.

Je betaalt één dienstencheque per begonnen uur. Indien er minder dan een half uur gewerkt wordt, zal hiervoor geen cheque aangerekend worden. De gebruiker dient op het werkrooster van de huishoudhulp de prestatie voor akkoord te ondertekenen.

Pluim moedigt gebruikers aan om het systeem van de elektronische dienstencheques te gebruiken gezien verlies of diefstal van dienstencheques hierdoor kan vermeden worden.

Uitzonderingen

Contactinformatie