Regionale, federale en Europese verkiezingen op zondag 9 juni

9
apr
2024

Stemplicht: wie moet er stemmen?

Je moet in Kortenberg stemmen als je:

 • Belg bent
 • in Kortenberg gedomicilieerd was op 1 april 2024
 • op 9 juni 18 jaar of ouder bent (voor de regionale en federale verkiezingen) en 16 jaar of ouder (voor de Europese verkiezingen)
 • en je niet uitgesloten bent van je stemrecht of geschorst.

Kortenbergse inwoners die burger zijn van een lidstaat van de Europese Unie en die zich geregistreerd hebben als kiezer voor de Europese verkiezingen kunnen enkel voor die verkiezingen stemmen, zij kunnen niet stemmen voor de federale en regionale verkiezingen.

Niet-EU-burgers kunnen voor geen enkele verkiezing stemmen op zondag 9 juni.

Digitaal stemmen oefenen

Om de werking van de stemcomputers nog eens te testen en te weten hoe je geldig kunt stemmen, kan je tijdens de openingsuren komen oefenen in de Bib vanaf donderdag 2 mei. Je kunt dan het digitaal stemmen nog eens opfrissen.

Stemmen met een volmacht

Kan je op 9 juni niet gaan stemmen? Dan heb je twee mogelijkheden:

Je geeft een volmacht

Download het volmachtformulier via verkiezingen.fgov.be/kiezers-ik-kan-niet-gaan-stemmen/stemmen-met-een-volmacht. Een geldig volmachtformulier is volledig ingevuld en heeft drie handtekeningen, van:

 • de volmachtgever (dit ben jij),
 • de volmachtdrager (dit is de persoon die in jouw plaats gaat stemmen),
 • de bevoegde instantie die de reden van afwezigheid bevestigt.

Bevoegde instanties zijn:

 • je arts, als je niet kunt stemmen omwille van ziekte of handicap,
 • je werkgever, als je niet kunt stemmen om beroepsredenen,
 • je onderwijsinstelling, als je student bent en niet kunt stemmen omwille van studieredenen,
 • je penitentiaire instelling, als je je in een toestand van vrijheidsbeneming bevindt,
 • de organisator van activiteiten in het kader van godsdienst of overtuiging waaraan je deelneemt.
 • Ben je in het buitenland om privéredenen of kan je niet stemmen omwille van je zelfstandige activiteit? Dan heb je een bevestiging van de burgemeester nodig. Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken in verband met stemmen met een volmacht en neem de nodige bewijsstukken mee (vliegtickets, reservatie logies, attest met btw-nummer van je onderneming, …). Geen bewijsstukken? Dan zal het volmachtformulier bevestigd worden aan de hand van een verklaring op eer die je tijdens je afspraak op Burgerzaken in orde brengt.

Bezorg je volmachtformulier en oproepingsbrief aan de volmachtdrager. De volmachtdrager moet op 9 juni eerst zelf gaan stemmen. Met zijn afgestempelde oproepingsbrief kan hij nadien stemmen voor de volmachtgever in diens stembureau.

Je hebt een reden voor afwezigheid, maar je kunt geen volmacht geven

Kan je geen volmacht geven? Dan zal de vrederechter oordelen of de reden verantwoord is. Maak je reden van afwezigheid over aan verkiezingen.leuven@just.fgov.be of stuur je bewijsstukken per post aan: Gerechtsgebouw, Dienst verkiezingen, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven.

Je kunt deze bewijsstukken ook binnenbrengen aan de snelbalie in het Administratief Centrum. Je moet hiervoor geen afspraak maken.

Contactinformatie