Samenaankoop voor hemelwaterinfrastructuur

Het regent! Of juist niet?

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden. In juli 2021 werd ons land geteisterd door extreme wateroverlast; de kurkdroge zomer van 2022 leidde dan weer tot zeer lage grondwaterstanden.

Helaas zullen deze extreme weersfenomenen in de toekomst alleen maar toenemen. Onze weerbaarheid tegen die droogtes en overstromingen verhogen begint bij klimaatgerichte ingrepen op je eigen perceel. Maak je tuin, dak of woning groener, koeler en watervriendelijker.

Daarom organiseert Interleuven een samenaankoop voor hemelwaterinfrastructuur.

Het opvangen en hergebruiken van hemelwater is immers een must in tijden van droogte, en dat wordt weerspiegeld in de strengere voorschriften die zijn opgenomen in de kersverse provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot hemelwater.

Om hemelwater optimaal op te vangen, te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem, zullen er binnen dit project zowel opvangsystemen (bijvoorbeeld regenwatertonnen en -putten) als infiltratiesystemen (infiltratiekratten, grindkoffers, ...) worden voorzien. De sleutel tot waterbeheersing (vasthouden, hergebruiken, bufferen en infiltreren) vraagt immers een oplossing op maat: op die manier kan iedereen beroep doen op de formule samenaankoop voor het product geschikt voor haar/zijn specifieke situatie. De keuze voor de producten zullen gemaakt worden door de werkgroep voor dit project.

 

Samenaankoop hemelwaterinfrastructuur (c) Interleuven

Een werkgroep? Wat is dat juist?

De leden van de werkgroep zullen samen beslissen welke producten aangeboden zullen worden binnen deze samenaankoop. Vervolgens wordt er een prijsvraag opgemaakt en kunnen verschillende leveranciers/aannemers zich aanmelden om de opdracht binnen te halen. Daarna worden de ingeschreven offertes bekeken en kiest de werkgroep met welke leverancier(s)/aannemer(s) we in zee gaan. Daarvoor zullen drie à vier digitale avondvergaderingen in de periode december 2022 tot maart 2023 georganiseerd worden.

Procedure

Deelname aan zowel deze samenaankoop als deze werkgroep is vrij voor elke geïnteresseerde burger, bedrijf of vereniging in de deelnemende gemeenten. Alle geïnteresseerden voor de werkgroep zullen in december 2022 gecontacteerd worden voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.

In dit vrijblijvende inschrijvingsformulier kan je aangeven of je interesse hebt om deel te nemen aan deze samenaankoop en of je zin hebt om deel uit te maken van de werkgroep.

Eén (of meer) opvang- en/of infiltratiesysteem bestellen zal mogelijk zijn vanaf zomer 2023 tot eind 2024.

Uitzonderingen

Indien je niet beschikt over internet of je nog vragen hebt over het project, neem dan contact op met de dienst Omgeving van Kortenberg of rechtstreeks met Interleuven:

Contactinformatie