Stopzetten DifTar

Het DifTarkrediet kan enkel teruggestort en stopgezet worden bij verhuis of bij een sterfgeval en moet aangetoond kunnen worden via een bewijs (overlijdensakte, huurcontract, notariële akte van aankoop, bewijs van adresaangifte) vooraleer het DifTarkrediet kan afgesloten en teruggestort worden. Dit aangezien elke inwoner volgens het politiereglement verplicht is om gebruik te maken van de huis-aan-huisinzameling van Ecowerf voor het restafval en gft (groente-, fruit- en tuinafval).

Voorwaarden

De verhuis of het sterfgeval moet aangetoond kunnen worden via een bewijs (overlijdensakte, huurcontract, notariële akte van aankoop, bewijs van adresaangifte) vooraleer het DifTarkrediet kan afgesloten en teruggestort worden. Dit aangezien elke inwoner volgens het politiereglement verplicht is om gebruik te maken van de huis-aan-huisinzameling van Ecowerf voor het restafval en gft (groente-, fruit- en tuinafval).

Procedure

De aanvraag moet gebeuren bij EcoWerf (080097097 of diftar@ecowerf.be). De juiste datum van stopzetting moet doorgegeven worden. De containers blijven leeg en proper staan bij de woning voor de volgende huurder of eigenaar. Indien de containers niet leeg zijn, kan DifTar pas stopgezet worden op de dag na de volgende reguliere lediging. De stopzetting van DifTar kan max. 30 dagen op voorhand ingegeven worden bij verhuis.
Het resterend bedrag wordt door Ecowerf teruggestort op de geregistreerde rekening. Opgelet: Een Diftar-saldo dat verkregen werd door toekenning van sociale correcties kan nooit uitbetaald of teruggestort worden.

Meebrengen

Relevant bewijsstuk.

Bedrag

Het resterende bedrag wordt door EcoWerf teruggestort op de geregistreerde rekening.

Contactinformatie