Stopzetten DifTar

Het DifTarkrediet kan enkel teruggestort en stopgezet worden bij verhuis of bij een sterfgeval.
moet aangetoond kunnen worden via een bewijs (overlijdensakte, huurcontract, notariele akte van aankoop, bewijs van adresaangifte) vooraleer het DifTarkrediet kan afgesloten en teruggestort worden. Dit aangezien elke inwoner volgens het politiereglement verplicht is om gebruik te maken van de huis-aan-huisinzameling van Ecowerf voor zijn restafval en GFT in te zamelen.

Voorwaarden

De verhuis of het sterfgeval moet aangetoond kunnen worden via een bewijs (overlijdensakte, huurcontract, notariele akte van aankoop, bewijs van adresaangifte) vooraleer het DifTarkrediet kan afgesloten en teruggestort worden. Dit aangezien elke inwoner volgens het politiereglement verplicht is om gebruik te maken van de huis-aan-huisinzameling van Ecowerf voor zijn restafval en GFT in te zamelen.

Procedure

De aanvraag moet gebeuren op de themabalie. De juist datum van stopzetting moet dan doorgegeven worden. De containers blijven leeg en proper bij de woning voor de volgende huurder of eigenaar. Indien containers niet leeg zijn kan pas stopgezet worden op de dag na de volgende reguliere lediging. Stopzetting van DifTar kan max. 30 dagen op voorhand ingegeven worden bij verhuis.
Het resterend bedrag wordt door Ecowerf teruggestort op de geregistreerde rekening.

Meebrengen

Relevant bewijsstuk.

Bedrag

Het resterende bedrag wordt door Ecowerf teruggestort op de geregistreerde rekening.

Contactinformatie

 • Dienst Omgeving

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel (niet in het weekend) naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel (niet in het weekend) naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren