Strategie Klimaatactieplan

Het behalen van de doelstellingen van het Klimaatactieplan is een gedeelde verantwoordelijkheid: van de gemeente, van de andere beleidsniveaus (provinciaal, Vlaams, federaal). Bovendien hebben we ook de medewerking nodig van onze inwoners, bedrijven en verenigingen. Enkel samen geraken we vooruit!

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie zijn complementaire en noodzakelijke pistes. Daarom pakken wij het mitigatie-, adaptatie- en energiearmoedebeleid op een geïntegreerde manier aan. Ruimtelijke ordening is dé sleutelsector voor een geslaagd lokaal klimaatbeleid.