Voluit samen voor een nieuw klimaatactieplan

26
apr
2021

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert de gemeente Kortenberg zich om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 met minstens 40 % te verminderen én om de effecten van de klimaatverandering/-opwarming, zoals hitte, droogte en wateroverlast op te vangen. Daarom start het gemeentebestuur met de opmaak van een nieuw en ambitieus Klimaatactieplan 2022-2030. Om dit klimaatverhaal te schrijven worden alle actoren binnen de gemeente betrokken.

De doelstellingen van het klimaatactieplan kunnen niet worden bereikt zonder uw inzet en medewerking. Het energieverbruik in woningen en het particulier en commercieel transport zijn immers goed voor meer dan 90% van de CO2-uitstoot in Kortenberg. Is uw woning al goed geïsoleerd en liggen er zonnepanelen op uw dak? Gaat u met de fiets naar school of naar het werk? Of koopt u al lokale (voedings)producten? Uw inspanning maakt echt een verschil!

Deel uw ideeën met het gemeentebestuur

Hebt u ideeën die de gemeente en de inwoners kunnen helpen om de klimaatambities waar te maken? Deel ze met het gemeentebestuur zodat er samen gewerkt kan worden aan de duurzame toekomst van Kortenberg.

Surf hiervoor naar het burgerparticipatieplatform van de gemeente via voluitsamen.kortenberg.be en plaats uw idee(ën) online.  Adviseren

U kunt uw suggestie ook noteren op een klimaatpostkaartje dat u in mei in uw brievenbus ontvangt. Bezorg het ingevulde kaartje terug als volgt:

  • Stuur het per post op naar Gemeentebestuur Kortenberg, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg;
  • Stop het in de brievenbus aan het Administratief Centrum (naast de ingangsdeur) (Dr. V. De Walsplein 30, Kortenberg);
  • Stop het in de brievenbus van een van de ontmoetingscentra van de deelgemeenten (OC Oud Gemeentehuis: Gemeentehuisstraat 11, Everberg, OC Atrium: Dorpsstraat 177, Meerbeek of OC De Zolder: Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps).

Goede, waardevolle, originele en haalbare ideeën en initiatieven maken kans om opgenomen te worden in het Klimaatactieplan 2030. Dit plan wordt in 2022 gefinaliseerd zodat daarna, samen met alle burgers, de projecten uitgevoerd kunnen worden. Wie weet wordt uw idee dus vertaald naar een heuse klimaatactie!

Het verzamelen van de ideeën loopt tot en met 31 augustus.

Waaraan moet uw idee voldoen?

Beschrijf hoe u met uw gezin, uw buurt, uw vereniging, uw bedrijf, of samen met het gemeentebestuur een verschil kunt maken, dan zit u alvast goed. Tracht uw voorstel vervolgens ook te koppelen aan de klimaatthema’s mobiliteit, energie en gebouwen, duurzame consumptie en klimaatadaptatie (aanpassen aan de klimaatverandering).

Ga zeker na of uw idee:

  • een positieve impact heeft op de CO2-uitstoot van de gemeente, of
  • de gemeente veerkrachtiger/sterker maakt tegen de gevolgen van klimaatverandering,
  • haalbaar en betaalbaar is.

Gelukt? Het gemeentebestuur kan niet wachten om uw voorstel(len) te ontdekken en samen met u aan de slag te gaan.

Contactinformatie