Klimaatactieplan

Kortenberg trad toe tot het Burgemeestersconvenant 2030 en maakte in dat verband een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP) – ofwel een Klimaatactieplan – op. De gemeente zal aan de EU rapporteren over zowel de uitvoering van haar acties als over de evolutie van de CO2-emissies op haar grondgebied.

Kortenberg tekende eveneens in op het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 en 2.0. Het LEKP is een pact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten. Via het verlenen van subsidies wil het klimaatpact steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete klimaatdoelstellingen. De doelstellingen van de 4 werven (vergroening, energie, mobiliteit en hemelwater) uit het LEKP worden ook in het Klimaatactieplan opgenomen.