Proces Klimaatactieplan

Het Klimaatactieplan kende een uitgebreide aanloop.

In 2021 werd een start genomen door het betrekken van inwoners.

  • Inwoners konden klimaatideeën aanreiken via het burgerparticipatieplatform voluitsamen.kortenberg.be (online) of konden hun suggestie noteren op een klimaatpostkaartje (offline)
  • De ingediende voorstellen werden verzameld en gebundeld per thema. In twee klimaatcafés (één voor de gemeenteraadsleden en leden adviesraden en één voor de inwoners, in oktober 2021) werden de ideeën verder besproken en uitgediept via thematafels (thema’s gebouwen en energie, mobiliteit, duurzame consumptie en klimaatadaptatie).
  • De leden van de kindergemeenteraad dachten in 3 workshops op kindermaat (5-6e leerjaar en 1e-2e middelbaar) na over klimaat en over mogelijke acties om klimaatverandering tegen te gaan of ons aan te passen aan de veranderingen die er sowieso zijn/komen. Deze workshops werden begeleid door Djapo.

Het participatieproces leidt tot een gedragen lokaal klimaatbeleid en klimaatplan. Iets meer dan een vijfde van de concrete acties zijn geopperd tijdens deze verschillende participatiemomenten. Ook een actieve medewerking bij de uitvoering van het plan door meerdere actoren is een grote meerwaarde. Wij kunnen onze doelstellingen immers enkel bereiken als ook onze inwoners, bedrijven, verenigingen, … mee aan de kar trekken.

De gemeentelijke medewerkers en mandatarissen werkten samen met het klimaatteam van de provincie Vlaams-Brabant om tot een beleidsdomeinoverschrijdend en gedragen klimaatactieplan te komen.

 

Contactinformatie