(Door-)lopend beleid Klimaatactieplan

Kortenberg werkt al meerdere jaren aan een lokaal klimaatbeleid. De concrete acties zijn een mix van nieuwe acties en acties die al lopen of waar nodig worden versneld of versterkt. 

Uitgevoerde of lopende mitigatieacties en -realisaties

 • Subsidies/tegemoetkomingen/acties in kader van energetisch renoveren en om energiearmoede tegen te gaan:
  • Gratis energiescan voor doelgroepen (energiesnoeiers)
  • Energieaudit
  • Duurzaam bouwadvies
  • Renovatiebegeleiding
  • Thermografisch onderzoek particuliere woning
  • Subsidie dak- en muurisolatie (aanvulling bij MijnVerbouwpremie)
 • Samenwerking met IGO: woon- en energieloket
 • Aanbod kwalitatieve en betrouwbare aannemers Energiek Wonen
 • Projecten Interleuven
  • Mijn Warm Huis
  • Tankslag
  • Burgerenergie
 • Sensibilisering
  • Offline en online communicatie (infoblad, nieuwsbrief, sociale media, affiches in gemeentelijke gebouwen)
  • Deelname Nacht van de Duisternis
  • Consuminderdag
  • Dag van de Kortenbergse landbouw
  • Dikketruiendag/#iktrekhetmijaan
 • Vergunningenbeleid
  • Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Groene Schicht’
  • Beleidsmatig gewenste ontwikkeling en Ruimtelijk uitvoeringsplan kernversterking
  • RUP Kernversterking + Algemene Stedenbouwkundige verordening (in opmaak)
 • Gemeentelijke gebouwen
  • Energetische renovatie feestzaal Everberg
  • Stookplaatsrenovatie GC Colomba
  • Vernieuwen beglazing gemeente school De Negensprong
  • Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke scholen De Boemerang, De Negensprong, De Klimop + op gemeentelijke gebouwen GC Colomba, petanquehal via burgercoöperatie
  • Dakrenovatie GBS De Regenboog
  • Nieuwbouwgedeelte OC Berkenhof
 • Acties rond modal shift
  • Fietstest voor gemeentelijk (onderwijzend) personeel
  • Workshop fietsonderhoud en –herstel
  • (Her)aanleg fietsinfrastructuur (onder meer fietssnelweg)
  • Trage wegen netwerk
  • Uitbouw/realisatie Hoppinpunten
  • Uitrol fietsstraten
  • Update mobiliteitsplan
  • High five: beloningssysteem schoolgaande jeugd om duurzaam naar school te komen
  • HST-fietsroute
 • Duurzamere mobiliteit
  • Laadinfrastructuur voor elektrische wagens
  • Promoten en implementatie autodelen/carpoolen
  • Hoppinpunten
  • Aankoop en onderhoud dienstfietsen (stads-, elektrische en bakfiets) voor dienstverplaatsingen

Uitgevoerde of lopende adaptatieacties en -realisaties

 • Subsidiereglement geïntegreerde aanpak voor opvang en hergebruik van hemelwater
 • Subsidiereglement waterdicht maken van kelders
 • Jaarlijkse deelname campagne Behaag je tuin
 • Jaarlijks aanbod geboorteboom aan ouders pasgeboren of geadopteerde kinderen
 • Projecten Interleuven
  • Ontharding bij particulieren: ‘grijs uit, groen in’
  • Groepsaankoop hemelwaterinfrastructuur
  • We brengen biodiversiteit met diversiteit
 • Ontharding bij dorpskernvernieuwingen
 • Hemelwaterplan
 • Participatieproject buurtgroen
 • Online catalogus Natuurbuur
 • Promoten van lokale hoeveverkoop en streekproducten
 • Kringlooptuindag
 • Mijn tuin is koel

Uitgevoerde acties en realisaties rond energiearmoede

 • Gratis energiescan voor doelgroepen (Energiesnoeiers)
 • Bedeling energiespaarkalender
 • Ondersteuning en informatiedoorstroming door collega’s Welzijnshuis (onder meer doorverwijzen naar Woonenergieloket)

 • Promotie kortingsbon Fluvius voor aankoop energiezuinig huishoudtoestel

Contactinformatie