Subsidie kadervorming in het jeugdwerk

Het gemeentebestuur ondersteunt jongeren bij het volgen van een kaderopleiding (cursus (hoofd)animator, instructor, bijkomende opleiding...) omdat dit belangrijk is voor een goede en kwalitatieve jeugdwerking. Dit zowel voor jongeren die actief zijn in het jeugdwerk als voor individuele jongeren die interesse hebben in het jeugdwerk.


Aan deze jongeren wordt een toelage verleend voor het volgen van cursussen voor opleidingen die relevant zijn in het kader van de verantwoordelijkheid die de aanvrager wil nemen in het jeugdwerk.

Een subsidieerbaar (hoofd)animatorentraject is als volgt omschreven

 • De cursussen dienen gegeven te worden door een landelijke organisatie erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
 • De cursisten volgen niet alleen een theoretisch programma, maar vervullen ook een stage in het jeugdwerk.
 • Het aantal te volgen uren, de domeinen, de stage-aanpak, enz… verschilt vanzelfsprekend naargelang het attest waartoe het programma moet leiden.

Voorwaarden

Voorwaarden terugbetaling

 1. De aanvrager moet inwoner zijn van Kortenberg.
 2. De aanvrager legt zijn attest van deelneming en een betalingsbewijs van de betreffende cursus voor aan de dienst Jeugd.
 3. Men mag per cursus een aanvraag indienen om 50% van het inschrijvingsgeld terug te krijgen.
 4. Indien de (hoofd)animatorstage afgewerkt wordt binnen een Kortenbergse jeugdvereniging wordt, mits voorlegging van het officieel (hoofd)animatorattest, nog 30% extra uitbetaald van het inschrijvingsgeld van de cursus.
 5. Wijze van uitbetaling: op het aanvraagformulier moet het rekeningnummer van de aanvrager ingevuld worden. De aanvragen worden uitbetaald door de dienst Financien van de gemeente.

Er wordt ook een kadervormingstoelage voorzien voor jongeren die reeds in het bezit zijn van een attest (hoofd)animator, maar bijkomende bijscholingscursussen volgen. De voorwaarden tot terugbetaling zijn dezelfde zoals hierboven omgeschreven, met uitzondering van artikel 4.

Procedure

 • Het ingevulde aanvraagformulier moet bezorgd worden aan dienst Jeugd. Dit kan online, via e-mail of door afgifte aan de snelbalie in het Administratief Centrum.
 • Op het aanvraagformulier moet zeker melding gemaakt worden van het adres van de deelnemer en het rekeningnummer waarpo de terugbetaling mag gebeuren. 

Bedrag

 • Men mag per cursus een aanvraag indienen om 50% van het inschrijvingsgeld terug te krijgen.
 • Indien de (hoofd)animatorstage afgewerkt wordt binnen een Kortenbergse jeugdvereniging wordt, mits voorlegging van het officieel (hoofd)animatorattest, nog 30% extra uitbetaald van het inschrijvingsgeld van de cursus.

Uitzonderingen

 • Aanvragen van niet-inwoners van Kortenberg worden niet behandeld. 
Online aanvragen

Contactinformatie