Subsidie straat- en buurtfeesten - Aanvraagformulier

Aanvraagformulier subsidie straat- en buurtfeesten

De subsidieaanvraag moet volledig en correct worden ingevuld en dit minimum 3 weken voor de activiteit.

De subsidieaanvraag wordt enkel in overweging genomen indien er een evenementenaanvraag werd ingediend en goedgekeurd.

Eenzelfde groepering kan slechts éénmaal per jaar financiële ondersteuning krijgen.

Voor de uitbetaling van € 125/dag, moeten de initiatiefnemers maximum 2 maand na de activiteit volgende bewijsvoering bij de cultuurdienst indienen:

-       Tenminste 1 affiche of bewonersuitnodiging.
-       Minstens 1 sfeerfoto van het buurtfeest.
-       Betaalbewijzen of facturen van de gemaakte kosten.

Het volledige reglement kan je onder aan de pagina terugvinden.

Aanvraag

Adresgegevens
Datum en uur van start *
Datum en uur van einde *
Vragen jullie een parkeerverbod of wensen jullie de straat verkeersvrij te maken? *
Evenementenaanvraag werd tijdig ingediend? *

Voor nieuwe initiatieven worden aan de cultuurdienst de contactgegevens van minstens drie initiatiefnemers doorgegeven

Adres aanvrager 2
Toon alles op kaart
Adresgegevens 3

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring

Contactinformatie