Subsidie straat- en buurtfeesten

Het gemeentebestuur erkent het belang van een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken en wil de bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen. Het voorziet daarom in de financiële ondersteuning van buurtfeesten.

Voorwaarden

Elke bewonersgroep (buurtcomité) die samen een buurtfeest wil organiseren komt in aanmerking voor ondersteuning. De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten. Eenzelfde groepering kan slechts éénmaal per jaar financiële ondersteuning krijgen. Buurtkermissen, privé-feesten en feesten met een winstgevend doel zijn uitgesloten van ondersteuning.

  • Het feest moet zich richten naar alle inwoners van de straat, buurt of wijk.
  • Voor nieuwe initiatieven worden aan de cultuurdienst de contactgegevens van minstens drie initiatiefnemers doorgegeven. Dit moeten volwassen personen zijn die gedomicilieerd zijn op verschillende adressen binnen het afgebakend gebied.
  • Hiernaast worden er handtekeningen verzameld van minstens 12 gezinnen die het initiatief onderschrijven.
  • Indien de aanvraag meerdere straten omvat, dient per straat minstens één bewoner te handtekenen.
  • Deze toelage is niet verenigbaar met andere gemeentelijke toelages.
Ondersteuning

Goedgekeurde aanvragen kunnen:

  • gebruik maken van de materialen van de gemeentelijke uitleendienst, volgens de tarieven vastgelegd in het reglement van de uitleendienst.
  • een tegemoetkoming bekomen van € 125/dag in de gemaakte organisatiekosten.

Procedure

De subsidieaanvraag (= evenementenaanvraag) moet volledig en correct worden ingevuld en dit minimum 4 weken voor de activiteit. U vraagt de subsidie aan in het aanvraagformulier voor uw evenement (onderaan deze pagina bij 'Aanverwante pagina's') - hiervoor dient u dus geen apart formulier meer in te vullen.

De subsidieaanvraag wordt enkel in overweging genomen indien er een volledig evenementenaanvraag werd ingediend en goedgekeurd.

Eenzelfde groepering kan slechts éénmaal per jaar financiële ondersteuning krijgen.

Voor de uitbetaling van € 125/dag, moeten de initiatiefnemers maximum 2 maand na de activiteit volgende bewijsvoering bij de cultuurdienst indienen:

  • Tenminste 1 affiche of bewonersuitnodiging.
  • Minstens 1 sfeerfoto van het buurtfeest.
  • Betaalbewijzen of facturen van de gemaakte kosten.

Het volledige reglement kan je onder aan de pagina terugvinden.

Bedrag

Het subsidiekrediet van 2000 euro wordt jaarlijks voorzien op de gemeentebegroting.

Regelgeving

Onder aan deze pagina kan je het reglement raadplegen en het onlineaanvraagformulier invullen.

Online aanvragen

Contactinformatie