Subsidie ter ondersteuning van duurzame, mondiale ontwikkelingsprojecten - Aanvraagformulier

Subsidie voor de ondersteuning van duurzame, mondiale ontwikkelingsprojecten – Aanvraagformulier

Het gemeentebestuurwenst Noord-Zuid projecten financieel te ondersteunen  met het oog op het
bevorderen en het verbreden van het draagvlak van en voor internationale solidariteit.

Info over de organisatie

Adresgegevens

Aanvraag subsidie en bewijsstukken

Ik wens een subsidie aan te vragen voor: *

Opladen documenten

De volgende documenten zijn toegevoegd:
Voor de ‘forfaitaire verhoging opbrengst stratenverkoop van 11.11.11-campagne’ moeten de volgende documenten, gedateerd en ondertekend, in één exemplaar ingediend worden:

Subsidiereglement

Ik heb het ‘Subsidiereglement voor ondersteuning van duurzame, mondiale ontwikkelingsprojecten‘ van het gemeentebestuur Kortenberg gelezen en aanvaard de voorwaarden die werden opgenomen in het reglement. *

Verantwoording na betaling

Voor het ‘financieel ondersteunen van projecten in het Zuiden met sensibilisering in het Noorden’
moet, vóór 31 maart van het werkingsjaar (volgend op het werkingsjaar van de toekenning van de
subsidie) volgende documenten worden ingediend:

 • een afrekening van ontvangsten en uitgaven van het project.
 • het betalingsbewijs (overschrijving, ontvangstbewijs van contant geld) van het gesubsidieerde
  bedrag.
 • werkingsverslag van het project of projectjaar.
 • verslag van deelname aan minstens één activiteit die werd georganiseerd door de Wereldraad.
 • een kopij van alle communicatie.
 • overige bewijsmiddelen zoals o.a. foto’s, verslagen, e.a. materiaal die de besteding van de
  subsidie staven.

Voor de ‘werkingsmiddelen voor organisaties voor eerlijke handel in het Zuiden’ moeten, vóór 31
maart van het werkingsjaar (volgend op het werkingsjaar van de toekenning van de subsidie) volgende
documenten worden ingediend:

 • werkingsverslag van het project of projectjaar.
 • verslag van deelname aan minstens één activiteit die werd georganiseerd door de Wereldraad.
 • toelichting waarvoor de middelen werden aangewend, inclusief stavingstukken (bv.
  overschrijvingen, facturen, ...).
 • Overige bewijsmiddelen zoals onder anderefoto’s, andere verslagen, en anderematerialen
  die de besteding van de subsidie staven.
 • Voor de ‘forfaitaire verhoging opbrengst stratenverkoop van 11.11.11-campagne’ valt de aanvraag van
  de subsidie samen met de verantwoording. Hiervoor moeten geen bijkomende documenten worden
  ingediend na verantwoording.

 

Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kan je terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie