Uitbatingsvergunning voor inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden verkocht

De uitbating van een inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht is onderworpen aan een voorafgaande uitbatingsvergunning verleend door de burgemeester. Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning moet de uitbater een schriftelijke aanvraag indienen bij de burgemeester van de gemeente waar de uitbater de inrichting wil uitbaten.

Voorwaarden

De uitbatingsvergunning kan enkel worden afgeleverd als de uitbating voldoet aan alle gemeentelijke, Vlaamse, federale en internationale regelgeving met betrekking tot de verkoop van producten op basis van cannabis.

De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.

Bekijk de voorwaarden voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning in Kortenberg.

Online aanvragen

Contactinformatie